Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LUENG DANEUN ALUE IET PALOH MAMPRE BUKET SUDAN AWE GEUTAH COT SALEUT ALUE GLEUMPANG PANTE KARYA AWE GEUTAH PAYA ALUE KRUEB PANTE BARO BUKET PANYANG PANTE BARO KUMBANG RAMBONG PAYONG ALUE KUPULA BLANG CIRIH KUBU TEUPIN RAYA COT ANEUK BATE KUBU RAYA PANTE BARO GLEE SIBLAH DAYAH BAROE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 331 399 77 140 256 110 108 171 246 227 120 278 138 116 116 224 160 106 152 137 169 3781
  PR 345 397 79 147 296 137 112 179 261 263 146 353 162 113 113 261 159 117 155 161 197 4153
  JML 676 796 156 287 552 247 220 350 507 490 266 631 300 229 229 485 319 223 307 298 366 7934
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 331 399 77 140 256 110 108 171 246 227 120 278 138 116 116 224 161 106 152 137 169 3782
  PR 345 397 79 147 296 137 112 179 261 263 146 353 162 113 113 261 159 117 155 161 197 4153
  JML 676 796 156 287 552 247 220 350 507 490 266 631 300 229 229 485 320 223 307 298 366 7935
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 182 167 52 61 115 62 67 86 158 99 61 163 92 73 58 129 88 63 133 90 105 2104
  PR 233 245 63 85 177 86 71 98 185 138 98 221 134 90 77 185 118 75 137 130 136 2782
  JML 415 412 115 146 292 148 138 184 343 237 159 384 226 163 135 314 206 138 270 220 241 4886
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 182 167 52 61 115 62 67 86 158 99 61 163 92 73 58 129 89 63 133 90 105 2105
  PR 233 245 63 85 177 86 71 98 185 138 98 221 134 90 77 185 118 75 137 130 136 2782
  JML 415 412 115 146 292 148 138 184 343 237 159 384 226 163 135 314 207 138 270 220 241 4887

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LUENG DANEUN ALUE IET PALOH MAMPRE BUKET SUDAN AWE GEUTAH COT SALEUT ALUE GLEUMPANG PANTE KARYA AWE GEUTAH PAYA ALUE KRUEB PANTE BARO BUKET PANYANG PANTE BARO KUMBANG RAMBONG PAYONG ALUE KUPULA BLANG CIRIH KUBU TEUPIN RAYA COT ANEUK BATE KUBU RAYA PANTE BARO GLEE SIBLAH DAYAH BAROE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 690 813 160 292 564 252 226 357 518 502 272 644 306 235 234 493 326 228 314 300 374 8100
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 275 401 45 146 272 104 88 173 175 265 113 260 80 72 99 179 119 90 44 80 133 3213
4 Jumlah surat suara digunakan 415 412 115 146 292 148 138 184 343 237 159 384 226 163 135 314 207 138 270 220 241 4887
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LUENG DANEUN ALUE IET PALOH MAMPRE BUKET SUDAN AWE GEUTAH COT SALEUT ALUE GLEUMPANG PANTE KARYA AWE GEUTAH PAYA ALUE KRUEB PANTE BARO BUKET PANYANG PANTE BARO KUMBANG RAMBONG PAYONG ALUE KUPULA BLANG CIRIH KUBU TEUPIN RAYA COT ANEUK BATE KUBU RAYA PANTE BARO GLEE SIBLAH DAYAH BAROE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 397 393 110 141 274 143 135 179 325 220 156 368 220 157 125 304 200 134 251 208 237 4677
2 Jumlah Suara tidak sah 18 19 5 5 18 5 3 5 18 17 3 16 6 6 10 10 7 4 19 12 4 210
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 415 412 115 146 292 148 138 184 343 237 159 384 226 163 135 314 207 138 270 220 241 4887

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LUENG DANEUN ALUE IET PALOH MAMPRE BUKET SUDAN AWE GEUTAH COT SALEUT ALUE GLEUMPANG PANTE KARYA AWE GEUTAH PAYA ALUE KRUEB PANTE BARO BUKET PANYANG PANTE BARO KUMBANG RAMBONG PAYONG ALUE KUPULA BLANG CIRIH KUBU TEUPIN RAYA COT ANEUK BATE KUBU RAYA PANTE BARO GLEE SIBLAH DAYAH BAROE
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 305 183 63 125 178 46 128 109 143 108 108 270 111 96 71 123 127 96 123 165 161 2839
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 92 210 47 16 96 97 7 70 182 112 48 98 109 61 54 181 73 38 128 43 76 1838
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 397 393 110 141 274 143 135 179 325 220 156 368 220 157 125 304 200 134 251 208 237 4677