Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PANJUNAN DUDUK SAMPEYAN GREDEK KRAMAT SUMARI SAMIRPLAPAN KAWISTOWINDU KEMUDI TEBALOAN TIREM PETISBENEM WADAK KIDUL WADAK LOR KANDANGAN PANDANAN TUMAPEL TAMBAK REJO GLANGGANG PALEBON SETROHADI BENDUNGAN SUMENGKO AMBENG AMBENGWATANGREJO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 334 1260 920 309 1560 930 354 501 837 260 1249 903 335 207 696 931 1764 318 415 700 315 1220 1706 18024
  PR 348 1278 954 328 1593 947 338 523 890 276 1192 920 354 202 709 917 1854 333 424 743 316 1291 1692 18422
  JML 682 2538 1874 637 3153 1877 692 1024 1727 536 2441 1823 689 409 1405 1848 3618 651 839 1443 631 2511 3398 36446
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 3 3 14
  PR 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 9
  JML 0 0 0 0 0 0 1 7 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 5 4 23
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 7 0 1 1 3 1 0 6 0 5 1 0 0 0 0 2 4 0 4 0 4 3 42
  PR 0 17 0 0 3 3 2 0 4 2 6 0 0 0 1 0 0 4 0 2 0 7 3 54
  JML 0 24 0 1 4 6 3 0 10 2 11 1 0 0 1 0 2 8 0 6 0 11 6 96
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 334 1267 920 310 1561 933 355 503 843 262 1254 904 335 207 698 932 1766 322 416 704 315 1228 1712 18081
  PR 348 1295 954 328 1596 950 341 528 894 278 1198 920 354 202 710 917 1854 337 424 746 316 1302 1696 18488
  JML 682 2562 1874 638 3157 1883 696 1031 1737 540 2452 1824 689 409 1408 1849 3620 659 840 1450 631 2530 3408 36569
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 283 981 677 216 1250 639 281 354 618 224 947 590 241 150 543 740 1306 249 319 594 201 899 1338 13640
  PR 300 1034 745 237 1334 745 272 381 687 241 963 642 283 153 584 774 1464 283 309 644 209 1045 1403 14732
  JML 583 2015 1422 453 2584 1384 553 735 1305 465 1910 1232 524 303 1127 1514 2770 532 628 1238 410 1944 2741 28372
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 10
  PR 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
  JML 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 3 15
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 7 0 1 1 3 1 0 6 0 5 1 0 0 0 0 2 4 0 4 0 4 3 42
  PR 0 17 0 0 3 3 2 0 4 2 6 0 0 0 1 0 0 4 0 2 0 7 3 54
  JML 0 24 0 1 4 6 3 0 10 2 11 1 0 0 1 0 2 8 0 6 0 11 6 96
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 283 988 677 217 1251 642 282 355 624 226 952 591 241 150 544 741 1308 253 320 598 201 906 1343 13693
  PR 300 1051 745 237 1337 748 275 384 691 243 969 642 283 153 585 774 1464 287 309 647 209 1054 1407 14794
  JML 583 2039 1422 454 2588 1390 557 739 1315 469 1921 1233 524 303 1129 1515 2772 540 629 1245 410 1960 2750 28487

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PANJUNAN DUDUK SAMPEYAN GREDEK KRAMAT SUMARI SAMIRPLAPAN KAWISTOWINDU KEMUDI TEBALOAN TIREM PETISBENEM WADAK KIDUL WADAK LOR KANDANGAN PANDANAN TUMAPEL TAMBAK REJO GLANGGANG PALEBON SETROHADI BENDUNGAN SUMENGKO AMBENG AMBENGWATANGREJO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 696 2588 1909 646 3234 1921 702 1044 1762 553 2489 1833 710 418 1438 1889 3690 664 854 1477 644 2563 3487 37211
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 113 549 487 192 646 531 145 305 447 84 568 600 186 115 309 374 918 124 225 231 234 602 737 8722
4 Jumlah surat suara digunakan 583 2039 1422 454 2588 1390 557 739 1315 469 1921 1233 524 303 1129 1515 2772 540 629 1245 410 1960 2750 28487
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PANJUNAN DUDUK SAMPEYAN GREDEK KRAMAT SUMARI SAMIRPLAPAN KAWISTOWINDU KEMUDI TEBALOAN TIREM PETISBENEM WADAK KIDUL WADAK LOR KANDANGAN PANDANAN TUMAPEL TAMBAK REJO GLANGGANG PALEBON SETROHADI BENDUNGAN SUMENGKO AMBENG AMBENGWATANGREJO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 575 2022 1413 452 2564 1380 556 734 1302 464 1898 1227 517 299 1121 1496 2746 532 625 1228 405 1947 2725 28228
2 Jumlah Suara tidak sah 8 17 9 2 24 10 1 5 13 5 23 6 7 4 8 19 26 8 4 17 5 13 25 259
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 583 2039 1422 454 2588 1390 557 739 1315 469 1921 1233 524 303 1129 1515 2772 540 629 1245 410 1960 2750 28487

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PANJUNAN DUDUK SAMPEYAN GREDEK KRAMAT SUMARI SAMIRPLAPAN KAWISTOWINDU KEMUDI TEBALOAN TIREM PETISBENEM WADAK KIDUL WADAK LOR KANDANGAN PANDANAN TUMAPEL TAMBAK REJO GLANGGANG PALEBON SETROHADI BENDUNGAN SUMENGKO AMBENG AMBENGWATANGREJO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 443 1238 841 292 1591 838 404 484 725 292 1224 844 301 214 690 927 1900 290 468 764 306 1328 1509 17913
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 132 784 572 160 973 542 152 250 577 172 674 383 216 85 431 569 846 242 157 464 99 619 1216 10315
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 575 2022 1413 452 2564 1380 556 734 1302 464 1898 1227 517 299 1121 1496 2746 532 625 1228 405 1947 2725 28228