Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NGIPIK PEKELINGAN KROMAN KEBUNGSON PEKAUMAN TLOGO BENDUNG GAPURO SUKOLILO PULO PANCIKAN KRAMAT TINGGIL KEMUTERAN SUKODONO BEDILAN TLOGO POJOK KARANG TURI TLOGO PATUT SUKORAME LUMPUR KARANG POH TRATE SIDO KUMPUL SIDO RUKUN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 638 819 1592 899 705 896 774 1949 985 671 504 1210 2740 1980 1024 2154 2379 1236 1507 4611 1767 31040
  PR 617 853 1607 917 728 910 848 1995 1029 696 555 1293 2717 1896 1035 2140 2310 1274 1511 4635 1686 31252
  JML 1255 1672 3199 1816 1433 1806 1622 3944 2014 1367 1059 2503 5457 3876 2059 4294 4689 2510 3018 9246 3453 62292
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 4 4 2 1 0 5 1 2 2 0 4 83 5 24 7 2 0 2 94 37 34 313
  PR 16 2 1 1 0 2 1 2 3 0 3 33 3 12 5 3 0 1 123 22 16 249
  JML 20 6 3 2 0 7 2 4 5 0 7 116 8 36 12 5 0 3 217 59 50 562
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 3 0 0 0 9 0 0 0 5 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 22
  PR 1 0 4 0 18 0 0 0 6 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 38
  JML 4 0 4 0 27 0 0 0 11 0 0 1 0 10 3 0 0 0 0 0 0 60
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 15 3 18 2 4 10 4 25 3 6 2 19 21 36 10 26 8 3 10 110 26 361
  PR 6 6 24 4 4 17 10 21 5 6 2 21 20 28 12 18 3 3 8 106 28 352
  JML 21 9 42 6 8 27 14 46 8 12 4 40 41 64 22 44 11 6 18 216 54 713
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 660 826 1612 902 718 911 779 1976 995 677 510 1313 2766 2044 1041 2182 2387 1241 1611 4758 1827 31736
  PR 640 861 1636 922 750 929 859 2018 1043 702 560 1347 2740 1942 1055 2161 2313 1278 1642 4763 1730 31891
  JML 1300 1687 3248 1824 1468 1840 1638 3994 2038 1379 1070 2660 5506 3986 2096 4343 4700 2519 3253 9521 3557 63627
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 438 490 1038 452 500 618 558 1085 726 480 338 724 1705 1235 792 1376 1419 820 754 2801 1240 19589
  PR 442 606 1224 569 529 694 642 1247 720 522 397 895 1873 1334 815 1524 1739 919 832 3083 1342 21948
  JML 880 1096 2262 1021 1029 1312 1200 2332 1446 1002 735 1619 3578 2569 1607 2900 3158 1739 1586 5884 2582 41537
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 4 4 2 1 0 5 1 2 2 0 4 83 5 24 7 2 0 2 94 37 34 313
  PR 16 2 1 1 0 2 1 2 3 0 3 33 3 12 5 3 0 1 123 22 16 249
  JML 20 6 3 2 0 7 2 4 5 0 7 116 8 36 12 5 0 3 217 59 50 562
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 3 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15
  PR 1 0 1 0 9 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 17
  JML 4 0 1 0 18 0 0 0 4 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 32
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 15 3 18 2 4 10 4 25 3 6 2 19 21 36 10 26 8 3 10 110 26 361
  PR 6 6 24 4 4 17 10 21 5 6 2 21 20 28 12 18 3 3 8 106 28 352
  JML 21 9 42 6 8 27 14 46 8 12 4 40 41 64 22 44 11 6 18 216 54 713
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 460 497 1058 455 513 633 563 1112 732 486 344 827 1731 1296 809 1404 1427 825 858 2948 1300 20278
  PR 465 614 1250 574 542 713 653 1270 731 528 402 949 1896 1377 832 1545 1742 923 963 3211 1386 22566
  JML 925 1111 2308 1029 1055 1346 1216 2382 1463 1014 746 1776 3627 2673 1641 2949 3169 1748 1821 6159 2686 42844

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NGIPIK PEKELINGAN KROMAN KEBUNGSON PEKAUMAN TLOGO BENDUNG GAPURO SUKOLILO PULO PANCIKAN KRAMAT TINGGIL KEMUTERAN SUKODONO BEDILAN TLOGO POJOK KARANG TURI TLOGO PATUT SUKORAME LUMPUR KARANG POH TRATE SIDO KUMPUL SIDO RUKUN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1292 1724 3265 1850 1469 1845 1652 4057 2057 1404 1074 2557 5603 3980 2095 4393 4924 2579 3061 9459 3524 63864
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 2 1 0 0 2 33 0 0 0 0 3 8 0 1 0 1 20 13 1 86
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 366 613 955 820 414 499 434 1642 594 390 328 781 1973 1299 454 1443 1755 830 1220 3287 837 20934
4 Jumlah surat suara digunakan 925 1111 2308 1029 1055 1346 1216 2382 1463 1014 746 1776 3627 2673 1641 2949 3169 1748 1821 6159 2686 42844
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NGIPIK PEKELINGAN KROMAN KEBUNGSON PEKAUMAN TLOGO BENDUNG GAPURO SUKOLILO PULO PANCIKAN KRAMAT TINGGIL KEMUTERAN SUKODONO BEDILAN TLOGO POJOK KARANG TURI TLOGO PATUT SUKORAME LUMPUR KARANG POH TRATE SIDO KUMPUL SIDO RUKUN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 918 1090 2286 1014 1038 1318 1202 2360 1446 992 733 1744 3578 2644 1623 2911 3066 1727 1802 6094 2655 42241
2 Jumlah Suara tidak sah 7 21 22 15 17 28 14 22 17 22 13 32 49 29 18 38 103 21 19 65 31 603
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 925 1111 2308 1029 1055 1346 1216 2382 1463 1014 746 1776 3627 2673 1641 2949 3169 1748 1821 6159 2686 42844

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NGIPIK PEKELINGAN KROMAN KEBUNGSON PEKAUMAN TLOGO BENDUNG GAPURO SUKOLILO PULO PANCIKAN KRAMAT TINGGIL KEMUTERAN SUKODONO BEDILAN TLOGO POJOK KARANG TURI TLOGO PATUT SUKORAME LUMPUR KARANG POH TRATE SIDO KUMPUL SIDO RUKUN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 522 608 1259 574 636 809 832 1377 747 570 355 1000 1953 1551 858 1553 1632 986 993 3524 1408 23747
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 396 482 1027 440 402 509 370 983 699 422 378 744 1625 1093 765 1358 1434 741 809 2570 1247 18494
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 918 1090 2286 1014 1038 1318 1202 2360 1446 992 733 1744 3578 2644 1623 2911 3066 1727 1802 6094 2655 42241