Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PANTAI PERAK PANJANG BARU KEDAI PALAK KERAMBIL LADANG KEPALA BANDAR TANGAH GADANG PADANG HILIR BLANG DALAM LAMPOH DRIEN PADANG PANJANG RUBEK MEUPAYONG COT MANCANG KEDAI SUSOH UJUNG PADANG DURIAN RAMPAK BARAT PALAK HULU PALAK HILIR DURIAN JANGEK RUMAH DUA LAPIS PINANG RUMAH PANJANG BAHARU PAWOH PADANG BARU PULAU KAYU MEUNASAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 273 220 143 364 592 321 354 368 187 182 291 316 214 81 227 351 155 121 107 113 104 165 114 102 406 766 861 186 7684
  PR 313 262 143 322 603 367 371 373 183 203 282 312 214 98 226 369 169 126 111 119 98 183 120 105 413 780 865 172 7902
  JML 586 482 286 686 1195 688 725 741 370 385 573 628 428 179 453 720 324 247 218 232 202 348 234 207 819 1546 1726 358 15586
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 13
  PR 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 23
  JML 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3 0 36
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 5 2 1 10 7 4 1 8 4 1 8 4 8 4 5 4 6 2 7 5 1 3 0 3 7 12 10 0 132
  PR 6 3 3 10 9 1 5 5 0 6 4 3 0 3 7 5 2 1 3 3 1 1 2 5 5 16 9 2 120
  JML 11 5 4 20 16 5 6 13 4 7 12 7 8 7 12 9 8 3 10 8 2 4 2 8 12 28 19 2 252
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 13
  PR 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
  JML 0 0 0 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 17
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 278 222 144 375 600 327 358 376 191 183 299 320 222 85 234 356 162 123 114 119 105 168 114 105 414 787 875 186 7842
  PR 319 265 146 333 617 370 376 378 183 209 286 315 214 101 234 374 171 127 114 122 99 184 122 110 418 812 876 174 8049
  JML 597 487 290 708 1217 697 734 754 374 392 585 635 436 186 468 730 333 250 228 241 204 352 236 215 832 1599 1751 360 15891
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 181 142 97 225 320 204 260 232 95 92 151 155 128 59 145 224 97 93 76 78 78 127 78 71 278 453 435 101 4675
  PR 236 200 118 250 365 264 297 276 128 121 175 225 154 81 158 298 128 109 91 102 82 150 97 91 257 523 496 108 5580
  JML 417 342 215 475 685 468 557 508 223 213 326 380 282 140 303 522 225 202 167 180 160 277 175 162 535 976 931 209 10255
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 11
  PR 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 15
  JML 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 0 26
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 3 1 1 2 1 0 1 4 2 1 0 1 1 3 4 2 4 2 4 4 1 3 0 0 4 6 3 0 58
  PR 1 3 1 4 1 0 2 2 0 3 0 1 0 2 4 3 2 1 3 2 1 1 2 2 2 7 4 1 55
  JML 4 4 2 6 2 0 3 6 2 4 0 2 1 5 8 5 6 3 7 6 2 4 2 2 6 13 7 1 113
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 13
  PR 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
  JML 0 0 0 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 17
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 184 143 98 228 322 206 264 236 97 93 151 156 129 62 151 227 102 95 80 83 79 130 78 71 283 466 442 101 4757
  PR 237 203 119 255 371 266 299 278 128 124 175 226 154 83 162 301 130 110 94 104 83 151 99 93 259 539 502 109 5654
  JML 421 346 217 483 693 472 563 514 225 217 326 382 283 145 313 528 232 205 174 187 162 281 177 164 542 1005 944 210 10411

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PANTAI PERAK PANJANG BARU KEDAI PALAK KERAMBIL LADANG KEPALA BANDAR TANGAH GADANG PADANG HILIR BLANG DALAM LAMPOH DRIEN PADANG PANJANG RUBEK MEUPAYONG COT MANCANG KEDAI SUSOH UJUNG PADANG DURIAN RAMPAK BARAT PALAK HULU PALAK HILIR DURIAN JANGEK RUMAH DUA LAPIS PINANG RUMAH PANJANG BAHARU PAWOH PADANG BARU PULAU KAYU MEUNASAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 598 492 292 700 1220 702 741 757 378 393 585 641 437 183 463 735 331 252 223 237 207 355 239 212 837 1578 1763 366 15917
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 177 146 75 217 527 230 177 243 153 176 259 259 154 38 150 207 99 47 49 50 45 74 62 48 295 573 819 156 5505
4 Jumlah surat suara digunakan 421 346 217 483 693 472 563 514 225 217 326 382 283 145 313 528 232 205 174 187 162 281 177 164 542 1005 944 210 10411
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PANTAI PERAK PANJANG BARU KEDAI PALAK KERAMBIL LADANG KEPALA BANDAR TANGAH GADANG PADANG HILIR BLANG DALAM LAMPOH DRIEN PADANG PANJANG RUBEK MEUPAYONG COT MANCANG KEDAI SUSOH UJUNG PADANG DURIAN RAMPAK BARAT PALAK HULU PALAK HILIR DURIAN JANGEK RUMAH DUA LAPIS PINANG RUMAH PANJANG BAHARU PAWOH PADANG BARU PULAU KAYU MEUNASAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 416 341 217 472 685 465 553 504 215 206 319 364 278 139 304 523 229 201 173 185 158 274 171 160 536 988 924 200 10200
2 Jumlah Suara tidak sah 5 5 0 11 8 7 10 10 10 11 7 18 5 6 9 5 3 4 1 2 4 7 6 4 6 17 20 10 211
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 421 346 217 483 693 472 563 514 225 217 326 382 283 145 313 528 232 205 174 187 162 281 177 164 542 1005 944 210 10411

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PANTAI PERAK PANJANG BARU KEDAI PALAK KERAMBIL LADANG KEPALA BANDAR TANGAH GADANG PADANG HILIR BLANG DALAM LAMPOH DRIEN PADANG PANJANG RUBEK MEUPAYONG COT MANCANG KEDAI SUSOH UJUNG PADANG DURIAN RAMPAK BARAT PALAK HULU PALAK HILIR DURIAN JANGEK RUMAH DUA LAPIS PINANG RUMAH PANJANG BAHARU PAWOH PADANG BARU PULAU KAYU MEUNASAH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 231 122 60 158 402 282 273 276 92 77 133 221 115 72 174 305 121 77 77 83 60 156 75 94 278 478 353 50 4895
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 185 219 157 314 283 183 280 228 123 129 186 143 163 67 130 218 108 124 96 102 98 118 96 66 258 510 571 150 5305
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 416 341 217 472 685 465 553 504 215 206 319 364 278 139 304 523 229 201 173 185 158 274 171 160 536 988 924 200 10200