Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KOTA BAHAGIA LAMA TUHA KEUDE BARO IE MAMEH LHOK GAJAH ALUE PISANG BLANG PANYANG KAMPUNG TENGAH PADANG SIKABU LHUNG GELUMPANG MUKA BLANG ALUE PADEE PANTO CUT BLANG MAKMUR KUALA TERUBUE GELANGGANG GAJAH PASAR KOTA BAHAGIA KRUENG BATEE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 282 141 210 243 194 373 173 443 532 79 242 414 349 713 423 532 475 1121 6939
  PR 286 124 191 245 179 393 161 456 568 78 254 403 349 739 405 566 533 1153 7083
  JML 568 265 401 488 373 766 334 899 1100 157 496 817 698 1452 828 1098 1008 2274 14022
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9
  PR 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9
  JML 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 18
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 5 2 3 4 3 2 2 10 10 2 0 4 4 5 4 3 8 8 79
  PR 0 2 1 2 4 4 0 5 8 0 4 4 1 6 4 9 5 11 70
  JML 5 4 4 6 7 6 2 15 18 2 4 8 5 11 8 12 13 19 149
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 0 0 2 2 16
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 2 0 0 3 0 12
  JML 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 3 2 4 0 0 5 2 28
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 290 143 213 251 197 375 175 453 544 82 243 419 355 720 427 535 490 1131 7043
  PR 287 126 192 249 183 397 161 461 580 79 259 409 350 747 409 575 546 1164 7174
  JML 577 269 405 500 380 772 336 914 1124 161 502 828 705 1467 836 1110 1036 2295 14217
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 142 95 139 150 116 193 112 228 338 40 138 224 184 381 182 286 259 453 3660
  PR 152 75 140 155 128 212 115 239 349 58 192 257 195 422 165 336 321 464 3975
  JML 294 170 279 305 244 405 227 467 687 98 330 481 379 803 347 622 580 917 7635
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
  PR 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
  JML 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 8
  PR 0 1 0 0 0 1 0 0 6 0 3 1 0 1 0 1 0 1 15
  JML 1 1 1 0 1 1 0 0 8 2 3 1 0 1 0 1 0 2 23
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 0 0 2 2 16
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 2 0 0 3 0 12
  JML 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 3 2 4 0 0 5 2 28
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 146 95 140 151 117 193 112 228 342 43 139 225 186 383 182 286 262 456 3686
  PR 153 76 140 157 128 213 115 239 359 59 196 260 195 425 165 337 328 465 4010
  JML 299 171 280 308 245 406 227 467 701 102 335 485 381 808 347 623 590 921 7696

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KOTA BAHAGIA LAMA TUHA KEUDE BARO IE MAMEH LHOK GAJAH ALUE PISANG BLANG PANYANG KAMPUNG TENGAH PADANG SIKABU LHUNG GELUMPANG MUKA BLANG ALUE PADEE PANTO CUT BLANG MAKMUR KUALA TERUBUE GELANGGANG GAJAH PASAR KOTA BAHAGIA KRUENG BATEE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 580 271 410 499 381 782 341 918 1124 161 507 835 713 1484 846 1121 1029 2322 14324
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 281 100 130 191 136 376 114 451 423 59 172 350 332 676 499 498 439 1392 6619
4 Jumlah surat suara digunakan 299 171 280 308 245 406 227 467 701 102 335 485 381 808 347 623 590 921 7696
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KOTA BAHAGIA LAMA TUHA KEUDE BARO IE MAMEH LHOK GAJAH ALUE PISANG BLANG PANYANG KAMPUNG TENGAH PADANG SIKABU LHUNG GELUMPANG MUKA BLANG ALUE PADEE PANTO CUT BLANG MAKMUR KUALA TERUBUE GELANGGANG GAJAH PASAR KOTA BAHAGIA KRUENG BATEE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 290 169 276 299 234 373 221 458 688 96 329 473 379 797 341 613 582 890 7508
2 Jumlah Suara tidak sah 9 2 4 9 11 33 6 9 13 6 6 12 2 11 6 10 8 31 188
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 299 171 280 308 245 406 227 467 701 102 335 485 381 808 347 623 590 921 7696

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KOTA BAHAGIA LAMA TUHA KEUDE BARO IE MAMEH LHOK GAJAH ALUE PISANG BLANG PANYANG KAMPUNG TENGAH PADANG SIKABU LHUNG GELUMPANG MUKA BLANG ALUE PADEE PANTO CUT BLANG MAKMUR KUALA TERUBUE GELANGGANG GAJAH PASAR KOTA BAHAGIA KRUENG BATEE
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 147 72 192 143 100 196 154 280 366 68 133 217 183 439 151 322 347 462 3972
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 143 97 84 156 134 177 67 178 322 28 196 256 196 358 190 291 235 428 3536
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 290 169 276 299 234 373 221 458 688 96 329 473 379 797 341 613 582 890 7508