Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BARU KUTA MAKMUR PADANG GEULUMPANG ASOE NANGGROE LADANG NEUBOK COT MANE ALUE SUNGAI PINANG KUTA JEUMPA ALUE RAMBOT IKU LHUENG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 188 196 153 107 254 436 970 715 207 342 3568
  PR 192 204 139 105 294 440 964 777 218 316 3649
  JML 380 400 292 212 548 876 1934 1492 425 658 7217
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 6 3 2 3 2 6 17 5 8 0 52
  PR 2 4 0 1 0 0 22 8 6 0 43
  JML 8 7 2 4 2 6 39 13 14 0 95
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 4
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 194 199 155 112 256 442 987 720 216 342 3623
  PR 194 208 139 107 294 440 986 785 224 316 3693
  JML 388 407 294 219 550 882 1973 1505 440 658 7316
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 118 126 104 87 163 221 555 598 109 170 2251
  PR 139 139 115 90 212 249 473 581 123 211 2332
  JML 257 265 219 177 375 470 1028 1179 232 381 4583
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 3 0 1 1 0 2 4 3 1 0 15
  PR 0 1 0 1 0 0 4 4 1 0 11
  JML 3 1 1 2 0 2 8 7 2 0 26
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 4
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 121 126 105 90 163 223 559 601 111 170 2269
  PR 139 140 115 92 212 249 477 585 124 211 2344
  JML 260 266 220 182 375 472 1036 1186 235 381 4613

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BARU KUTA MAKMUR PADANG GEULUMPANG ASOE NANGGROE LADANG NEUBOK COT MANE ALUE SUNGAI PINANG KUTA JEUMPA ALUE RAMBOT IKU LHUENG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 388 408 298 217 559 894 1975 1523 434 672 7368
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 128 142 78 28 184 422 939 337 199 291 2748
4 Jumlah surat suara digunakan 260 266 220 182 375 472 1036 1186 235 381 4613
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BARU KUTA MAKMUR PADANG GEULUMPANG ASOE NANGGROE LADANG NEUBOK COT MANE ALUE SUNGAI PINANG KUTA JEUMPA ALUE RAMBOT IKU LHUENG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 250 256 213 175 364 467 918 1167 228 358 4396
2 Jumlah Suara tidak sah 10 10 7 7 11 5 118 19 7 23 217
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 260 266 220 182 375 472 1036 1186 235 381 4613

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BARU KUTA MAKMUR PADANG GEULUMPANG ASOE NANGGROE LADANG NEUBOK COT MANE ALUE SUNGAI PINANG KUTA JEUMPA ALUE RAMBOT IKU LHUENG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 174 205 113 113 264 296 562 818 110 205 2860
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 76 51 100 62 100 171 356 349 118 153 1536
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 250 256 213 175 364 467 918 1167 228 358 4396