Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LAMIE SERBA JADI SIDO JADI SIMPANG DUA SUKA MULIA ALUE JAMPAK ALUE RAYA ALUE KUYUN PULO KRUET SERBA GUNA SP. DELI KILANG SUMBER MAKMUR BLANG LUAH SP. DELI KAMPONG ALUE BATEUNG BROK LADANG BARO SUKA RAMAI UJONG TANJONG PANTON BAYU PULO IE KUALA SEUMANYAM SUKA JADI GUNONG CUT SUKA RAJA ALUE BILIE BLANG BARO KAYEE UNOE GELANGGANG GAJAH KUTA TRIENG TUWI BUYA UJONG LAMIE KARANG ANYER PULO TEUNGOH KRUENG SEUMANYAM ALUE RAMBOT KRUENG ALEM ALUE GEUTAH ALUE WAKI SUAK PALEMBANG MAKARTI JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 623 929 167 127 274 172 708 121 98 646 152 107 543 169 409 110 310 295 405 255 128 124 383 384 432 296 116 143 472 162 394 1015 1250 533 448 701 254 616 301 666 15438
  PR 651 927 149 124 291 162 671 109 80 624 129 97 527 186 369 99 309 267 427 275 107 108 361 385 421 316 100 151 503 174 383 995 1253 474 440 765 245 638 285 593 15170
  JML 1274 1856 316 251 565 334 1379 230 178 1270 281 204 1070 355 778 209 619 562 832 530 235 232 744 769 853 612 216 294 975 336 777 2010 2503 1007 888 1466 499 1254 586 1259 30608
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 12 11 0 0 8 0 0 0 0 17 0 0 3 0 3 0 1 0 14 21 0 1 14 4 26 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 147
  PR 15 12 0 0 5 0 0 0 0 12 6 0 1 0 0 0 1 0 17 23 0 0 10 4 27 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 149
  JML 27 23 0 0 13 0 0 0 0 29 6 0 4 0 3 0 2 0 31 44 0 1 24 8 53 11 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 296
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 635 940 168 127 282 172 708 121 98 663 152 107 546 169 412 110 319 295 419 276 128 125 397 388 458 301 116 146 475 162 394 1015 1250 533 448 701 254 618 301 669 15598
  PR 666 939 150 124 296 162 671 109 80 636 135 97 528 186 369 99 319 267 444 298 107 108 371 389 448 322 100 155 507 174 383 995 1253 474 440 765 245 642 285 595 15333
  JML 1301 1879 318 251 578 334 1379 230 178 1299 287 204 1074 355 781 209 638 562 863 574 235 233 768 777 906 623 216 301 982 336 777 2010 2503 1007 888 1466 499 1260 586 1264 30931
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 359 640 134 113 189 150 341 89 58 474 131 96 345 128 217 76 261 150 292 150 77 105 239 273 204 172 88 112 265 94 292 690 847 250 155 367 209 416 186 422 9856
  PR 367 667 124 101 206 162 382 100 60 476 129 92 357 138 197 86 272 138 301 171 59 90 205 272 193 213 80 120 240 90 309 717 859 268 165 496 223 367 168 404 10064
  JML 726 1307 258 214 395 312 723 189 118 950 260 188 702 266 414 162 533 288 593 321 136 195 444 545 397 385 168 232 505 184 601 1407 1706 518 320 863 432 783 354 826 19920
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 12 11 0 0 8 0 0 0 0 17 0 0 3 0 3 0 1 0 14 21 0 1 14 4 26 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 147
  PR 15 12 0 0 5 0 0 0 0 12 6 0 1 0 0 0 1 0 17 23 0 0 10 4 27 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 149
  JML 27 23 0 0 13 0 0 0 0 29 6 0 4 0 3 0 2 0 31 44 0 1 24 8 53 11 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 296
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 371 651 135 113 197 150 341 89 58 491 131 96 348 128 220 76 262 150 306 171 77 106 253 277 230 177 88 114 268 94 292 690 847 250 155 367 209 418 186 425 10007
  PR 382 679 125 101 211 162 382 100 60 488 135 92 358 138 197 86 273 138 318 194 59 90 215 276 220 219 80 123 244 90 309 717 859 268 165 496 223 371 168 406 10217
  JML 753 1330 260 214 408 312 723 189 118 979 266 188 706 266 417 162 535 288 624 365 136 196 468 553 450 396 168 237 512 184 601 1407 1706 518 320 863 432 789 354 831 20224

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LAMIE SERBA JADI SIDO JADI SIMPANG DUA SUKA MULIA ALUE JAMPAK ALUE RAYA ALUE KUYUN PULO KRUET SERBA GUNA SP. DELI KILANG SUMBER MAKMUR BLANG LUAH SP. DELI KAMPONG ALUE BATEUNG BROK LADANG BARO SUKA RAMAI UJONG TANJONG PANTON BAYU PULO IE KUALA SEUMANYAM SUKA JADI GUNONG CUT SUKA RAJA ALUE BILIE BLANG BARO KAYEE UNOE GELANGGANG GAJAH KUTA TRIENG TUWI BUYA UJONG LAMIE KARANG ANYER PULO TEUNGOH KRUENG SEUMANYAM ALUE RAMBOT KRUENG ALEM ALUE GEUTAH ALUE WAKI SUAK PALEMBANG MAKARTI JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1299 1898 322 256 576 343 1406 230 182 1297 288 208 1092 362 794 213 632 573 848 551 240 237 759 785 878 626 220 300 995 343 789 2050 2545 1028 886 1493 509 1279 599 1285 31216
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 24
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 546 568 62 42 168 31 681 41 63 314 22 20 386 87 377 51 97 285 224 186 104 41 291 232 428 230 52 63 483 159 188 638 839 510 566 630 77 490 245 451 10968
4 Jumlah surat suara digunakan 753 1330 260 214 408 312 723 189 118 979 266 188 706 266 417 162 535 288 624 365 136 196 468 553 450 396 168 237 512 184 601 1407 1706 518 320 863 432 789 354 831 20224
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LAMIE SERBA JADI SIDO JADI SIMPANG DUA SUKA MULIA ALUE JAMPAK ALUE RAYA ALUE KUYUN PULO KRUET SERBA GUNA SP. DELI KILANG SUMBER MAKMUR BLANG LUAH SP. DELI KAMPONG ALUE BATEUNG BROK LADANG BARO SUKA RAMAI UJONG TANJONG PANTON BAYU PULO IE KUALA SEUMANYAM SUKA JADI GUNONG CUT SUKA RAJA ALUE BILIE BLANG BARO KAYEE UNOE GELANGGANG GAJAH KUTA TRIENG TUWI BUYA UJONG LAMIE KARANG ANYER PULO TEUNGOH KRUENG SEUMANYAM ALUE RAMBOT KRUENG ALEM ALUE GEUTAH ALUE WAKI SUAK PALEMBANG MAKARTI JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 741 1321 257 211 406 309 717 184 117 971 265 187 695 257 407 157 530 287 618 363 136 194 466 548 446 390 163 225 497 181 594 1398 1699 502 298 857 429 781 345 822 19971
2 Jumlah Suara tidak sah 12 9 3 3 2 3 6 5 1 8 1 1 11 9 10 5 5 1 6 2 0 2 2 5 4 6 5 12 15 3 7 9 7 16 22 6 3 8 9 9 253
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 753 1330 260 214 408 312 723 189 118 979 266 188 706 266 417 162 535 288 624 365 136 196 468 553 450 396 168 237 512 184 601 1407 1706 518 320 863 432 789 354 831 20224

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LAMIE SERBA JADI SIDO JADI SIMPANG DUA SUKA MULIA ALUE JAMPAK ALUE RAYA ALUE KUYUN PULO KRUET SERBA GUNA SP. DELI KILANG SUMBER MAKMUR BLANG LUAH SP. DELI KAMPONG ALUE BATEUNG BROK LADANG BARO SUKA RAMAI UJONG TANJONG PANTON BAYU PULO IE KUALA SEUMANYAM SUKA JADI GUNONG CUT SUKA RAJA ALUE BILIE BLANG BARO KAYEE UNOE GELANGGANG GAJAH KUTA TRIENG TUWI BUYA UJONG LAMIE KARANG ANYER PULO TEUNGOH KRUENG SEUMANYAM ALUE RAMBOT KRUENG ALEM ALUE GEUTAH ALUE WAKI SUAK PALEMBANG MAKARTI JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 299 998 186 146 149 66 145 34 25 705 205 98 268 108 220 43 335 93 409 260 25 148 175 296 207 197 22 107 193 55 294 1035 1154 154 128 388 304 433 181 267 10555
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 442 323 71 65 257 243 572 150 92 266 60 89 427 149 187 114 195 194 209 103 111 46 291 252 239 193 141 118 304 126 300 363 545 348 170 469 125 348 164 555 9416
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 741 1321 257 211 406 309 717 184 117 971 265 187 695 257 407 157 530 287 618 363 136 194 466 548 446 390 163 225 497 181 594 1398 1699 502 298 857 429 781 345 822 19971