Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KUALA TRIPA LUENG KEUBE JAGAT PANTON PANGE UJONG KRUENG MON DUA NEUBOK YEE PP NEUBOK YEE PK KABU DRIEN TUJOH BABAH LUENG PASIE KEUBE DOM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 418 622 138 132 155 149 109 421 337 341 229 3051
  PR 407 650 138 153 160 138 116 442 325 323 231 3083
  JML 825 1272 276 285 315 287 225 863 662 664 460 6134
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 418 622 138 132 155 149 109 421 337 341 229 3051
  PR 407 650 138 153 160 138 116 442 325 323 231 3083
  JML 825 1272 276 285 315 287 225 863 662 664 460 6134
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 240 330 94 103 96 121 86 184 185 169 153 1761
  PR 257 332 98 102 115 119 88 205 168 189 165 1838
  JML 497 662 192 205 211 240 174 389 353 358 318 3599
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 240 330 94 103 96 121 86 184 185 169 153 1761
  PR 257 332 98 102 115 119 88 205 168 189 165 1838
  JML 497 662 192 205 211 240 174 389 353 358 318 3599

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KUALA TRIPA LUENG KEUBE JAGAT PANTON PANGE UJONG KRUENG MON DUA NEUBOK YEE PP NEUBOK YEE PK KABU DRIEN TUJOH BABAH LUENG PASIE KEUBE DOM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 841 1297 282 291 321 293 230 880 675 677 470 6257
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 344 635 90 86 110 53 56 491 322 319 152 2658
4 Jumlah surat suara digunakan 497 662 192 205 211 240 174 389 353 358 318 3599
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KUALA TRIPA LUENG KEUBE JAGAT PANTON PANGE UJONG KRUENG MON DUA NEUBOK YEE PP NEUBOK YEE PK KABU DRIEN TUJOH BABAH LUENG PASIE KEUBE DOM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 488 653 189 199 202 236 171 388 347 356 315 3544
2 Jumlah Suara tidak sah 9 9 3 6 9 4 3 1 6 2 3 55
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 497 662 192 205 211 240 174 389 353 358 318 3599

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KUALA TRIPA LUENG KEUBE JAGAT PANTON PANGE UJONG KRUENG MON DUA NEUBOK YEE PP NEUBOK YEE PK KABU DRIEN TUJOH BABAH LUENG PASIE KEUBE DOM
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 177 304 116 80 124 165 92 220 176 243 235 1932
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 311 349 73 119 78 71 79 168 171 113 80 1612
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 488 653 189 199 202 236 171 388 347 356 315 3544