Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TAKARI FATUKONA OESUSU KAUNIKI TANINI OELNAINENO HUEKNUTU BENU NOELMINA TUAPANAF Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1229 468 473 733 618 847 652 658 593 608 6879
  PR 1151 506 416 721 721 867 613 609 558 560 6722
  JML 2380 974 889 1454 1339 1714 1265 1267 1151 1168 13601
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 4 1 0 2 4 6 7 0 0 0 24
  PR 7 0 2 0 0 2 0 0 0 0 11
  JML 11 1 2 2 4 8 7 0 0 0 35
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 1 0 5 0 5 5 6 0 0 23
  PR 0 2 0 6 0 5 7 1 1 0 22
  JML 1 3 0 11 0 10 12 7 1 0 45
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 11 2 0 0 7 3 2 1 1 2 29
  PR 9 1 0 0 1 5 7 2 1 1 27
  JML 20 3 0 0 8 8 9 3 2 3 56
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1245 472 473 740 629 861 666 665 594 610 6955
  PR 1167 509 418 727 722 879 627 612 560 561 6782
  JML 2412 981 891 1467 1351 1740 1293 1277 1154 1171 13737
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 873 331 324 554 463 559 483 476 411 385 4859
  PR 833 349 306 563 514 650 476 463 412 382 4948
  JML 1706 680 630 1117 977 1209 959 939 823 767 9807
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 4 1 0 2 4 6 7 0 0 0 24
  PR 7 0 2 0 0 2 0 0 0 0 11
  JML 11 1 2 2 4 8 7 0 0 0 35
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 1 0 3 0 2 4 2 0 0 13
  PR 0 2 0 6 0 3 4 1 1 0 17
  JML 1 3 0 9 0 5 8 3 1 0 30
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 11 2 0 0 7 3 2 1 1 2 29
  PR 9 1 0 0 1 5 7 2 1 1 27
  JML 20 3 0 0 8 8 9 3 2 3 56
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 889 335 324 559 474 570 496 479 412 387 4925
  PR 849 352 308 569 515 660 487 466 414 383 5003
  JML 1738 687 632 1128 989 1230 983 945 826 770 9928

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TAKARI FATUKONA OESUSU KAUNIKI TANINI OELNAINENO HUEKNUTU BENU NOELMINA TUAPANAF Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2433 1005 909 1489 1372 1756 1269 1296 1179 1188 13896
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 694 318 277 361 383 526 286 351 353 416 3965
4 Jumlah surat suara digunakan 1738 687 632 1128 989 1230 983 945 826 770 9928
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TAKARI FATUKONA OESUSU KAUNIKI TANINI OELNAINENO HUEKNUTU BENU NOELMINA TUAPANAF Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1723 684 626 1119 981 1214 978 937 821 766 9849
2 Jumlah Suara tidak sah 15 3 6 9 8 16 5 8 5 4 79
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1738 687 632 1128 989 1230 983 945 826 770 9928

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TAKARI FATUKONA OESUSU KAUNIKI TANINI OELNAINENO HUEKNUTU BENU NOELMINA TUAPANAF
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 713 412 325 804 790 1025 624 551 262 301 5807
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1010 272 301 315 191 189 354 386 559 465 4042
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1723 684 626 1119 981 1214 978 937 821 766 9849