Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih ADANG LEWALU BAMPALOLA LEFOKISU ALAANG O'A MATE HULNANI PULAU BUAYA ALILA SELATAN TERNATE SELATAN TERNATE OTVAI ALILA AIMOLI DULOLONG AMPERA ALOR BESAR ALOR KECIL DULOLONG BARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 694 129 163 264 336 273 104 408 367 226 323 377 207 340 537 133 374 467 200 5922
  PR 732 214 226 298 346 309 128 499 413 306 374 393 246 388 575 190 435 528 238 6838
  JML 1426 343 389 562 682 582 232 907 780 532 697 770 453 728 1112 323 809 995 438 12760
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5 1 0 0 0 14
  PR 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
  JML 6 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 6 1 0 0 0 19
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 11 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 26
  PR 10 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 21
  JML 21 3 3 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 12 0 47
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 6 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 2 0 0 3 0 0 2 0 20
  PR 3 1 0 2 0 0 0 3 1 0 0 2 3 0 3 0 1 2 0 21
  JML 9 1 0 2 0 0 2 6 2 1 0 4 3 0 6 0 1 4 0 41
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 715 132 166 264 336 274 106 411 369 230 323 380 207 340 545 134 374 476 200 5982
  PR 747 216 226 300 350 309 128 503 415 306 374 395 249 388 579 191 436 535 238 6885
  JML 1462 348 392 564 686 583 234 914 784 536 697 775 456 728 1124 325 810 1011 438 12867
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 598 112 135 212 297 241 84 225 294 180 228 335 179 314 428 109 302 378 133 4784
  PR 648 200 176 241 310 260 111 373 353 262 301 340 211 325 470 163 371 427 184 5726
  JML 1246 312 311 453 607 501 195 598 647 442 529 675 390 639 898 272 673 805 317 10510
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5 1 0 0 0 14
  PR 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
  JML 6 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 6 1 0 0 0 19
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 11 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 26
  PR 9 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 18
  JML 20 3 3 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 11 0 44
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 6 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 2 0 0 3 0 0 2 0 20
  PR 3 1 0 2 0 0 0 3 1 0 0 2 3 0 3 0 1 2 0 21
  JML 9 1 0 2 0 0 2 6 2 1 0 4 3 0 6 0 1 4 0 41
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 619 115 138 212 297 242 86 228 296 184 228 338 179 314 436 110 302 387 133 4844
  PR 662 202 176 243 313 260 111 377 355 262 301 342 214 325 474 164 372 433 184 5770
  JML 1281 317 314 455 610 502 197 605 651 446 529 680 393 639 910 274 674 820 317 10614

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara ADANG LEWALU BAMPALOLA LEFOKISU ALAANG O'A MATE HULNANI PULAU BUAYA ALILA SELATAN TERNATE SELATAN TERNATE OTVAI ALILA AIMOLI DULOLONG AMPERA ALOR BESAR ALOR KECIL DULOLONG BARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1456 350 397 574 697 594 237 926 796 543 712 787 463 744 1136 330 827 1016 447 13032
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 170 33 83 119 87 92 40 321 145 97 183 107 70 105 226 56 153 196 130 2413
4 Jumlah surat suara digunakan 1281 317 314 455 610 502 197 605 651 446 529 680 393 639 910 274 674 820 317 10614
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah ADANG LEWALU BAMPALOLA LEFOKISU ALAANG O'A MATE HULNANI PULAU BUAYA ALILA SELATAN TERNATE SELATAN TERNATE OTVAI ALILA AIMOLI DULOLONG AMPERA ALOR BESAR ALOR KECIL DULOLONG BARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1272 312 313 450 600 494 197 602 639 445 527 677 383 637 909 272 670 816 316 10531
2 Jumlah Suara tidak sah 9 5 1 5 10 8 0 3 12 1 2 3 10 2 1 2 4 4 1 83
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1281 317 314 455 610 502 197 605 651 446 529 680 393 639 910 274 674 820 317 10614

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ADANG LEWALU BAMPALOLA LEFOKISU ALAANG O'A MATE HULNANI PULAU BUAYA ALILA SELATAN TERNATE SELATAN TERNATE OTVAI ALILA AIMOLI DULOLONG AMPERA ALOR BESAR ALOR KECIL DULOLONG BARAT
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 470 280 304 426 100 111 184 574 506 48 469 141 293 211 765 229 497 760 143 6511
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 802 32 9 24 500 383 13 28 133 397 58 536 90 426 144 43 173 56 173 4020
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1272 312 313 450 600 494 197 602 639 445 527 677 383 637 909 272 670 816 316 10531