Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MORU WOLWAL BARAT WOLWAL TENGAH WOLWAL SELATAN PROBUR UTARA MANATANG ORGEN WAKAPSIR TIMUR KUIFANA PAILELANG MORAMAM PROBUR TRIBUR WAKAPSIR MORBA PINTUMAS WOLWAL HALERMAN KAFELULANG MARGETA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 766 106 298 126 355 161 183 177 210 354 426 588 639 224 286 498 287 345 248 124 6401
  PR 867 115 326 131 401 199 205 192 241 407 497 617 641 259 323 584 325 352 283 140 7105
  JML 1633 221 624 257 756 360 388 369 451 761 923 1205 1280 483 609 1082 612 697 531 264 13506
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 1 2 0 17
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 6
  JML 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0 1 2 0 23
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 12
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
  JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 21
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 25 0 2 0 5 1 0 0 1 6 7 12 0 6 7 6 3 0 0 0 81
  PR 22 0 1 0 2 0 0 0 0 11 8 9 0 1 3 7 2 0 0 0 66
  JML 47 0 3 0 7 1 0 0 1 17 15 21 0 7 10 13 5 0 0 0 147
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 792 106 300 126 361 162 183 177 211 360 433 605 639 230 293 512 301 346 250 124 6511
  PR 890 115 327 131 403 199 205 192 241 418 505 629 641 260 326 593 336 352 283 140 7186
  JML 1682 221 627 257 764 361 388 369 452 778 938 1234 1280 490 619 1105 637 698 533 264 13697
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 510 102 214 117 297 129 140 177 198 226 357 460 493 178 250 436 234 291 225 96 5130
  PR 614 110 241 115 332 163 137 192 232 220 420 484 517 173 275 506 257 297 251 107 5643
  JML 1124 212 455 232 629 292 277 369 430 446 777 944 1010 351 525 942 491 588 476 203 10773
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 1 2 0 17
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 6
  JML 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0 1 2 0 23
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
  JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 14
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 25 0 2 0 5 1 0 0 1 6 7 12 0 6 7 6 3 0 0 0 81
  PR 22 0 1 0 2 0 0 0 0 11 8 9 0 1 3 7 2 0 0 0 66
  JML 47 0 3 0 7 1 0 0 1 17 15 21 0 7 10 13 5 0 0 0 147
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 536 102 216 117 303 130 140 177 199 232 364 477 493 184 257 450 242 292 227 96 5234
  PR 637 110 242 115 334 163 137 192 232 231 428 496 517 174 278 515 267 297 251 107 5723
  JML 1173 212 458 232 637 293 277 369 431 463 792 973 1010 358 535 965 509 589 478 203 10957

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MORU WOLWAL BARAT WOLWAL TENGAH WOLWAL SELATAN PROBUR UTARA MANATANG ORGEN WAKAPSIR TIMUR KUIFANA PAILELANG MORAMAM PROBUR TRIBUR WAKAPSIR MORBA PINTUMAS WOLWAL HALERMAN KAFELULANG MARGETA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1668 226 637 263 772 368 396 377 461 777 942 1230 1308 493 622 1106 625 711 543 270 13795
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 492 14 179 31 135 75 119 8 29 314 150 257 298 135 87 141 116 122 65 67 2834
4 Jumlah surat suara digunakan 1173 212 458 232 637 293 277 369 431 463 792 973 1010 358 535 965 509 589 478 203 10957
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MORU WOLWAL BARAT WOLWAL TENGAH WOLWAL SELATAN PROBUR UTARA MANATANG ORGEN WAKAPSIR TIMUR KUIFANA PAILELANG MORAMAM PROBUR TRIBUR WAKAPSIR MORBA PINTUMAS WOLWAL HALERMAN KAFELULANG MARGETA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1165 211 446 230 628 290 268 369 430 456 787 935 1007 350 517 947 504 577 469 203 10789
2 Jumlah Suara tidak sah 8 1 12 2 9 3 9 0 1 7 5 38 3 8 18 18 5 12 9 0 168
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1173 212 458 232 637 293 277 369 431 463 792 973 1010 358 535 965 509 589 478 203 10957

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MORU WOLWAL BARAT WOLWAL TENGAH WOLWAL SELATAN PROBUR UTARA MANATANG ORGEN WAKAPSIR TIMUR KUIFANA PAILELANG MORAMAM PROBUR TRIBUR WAKAPSIR MORBA PINTUMAS WOLWAL HALERMAN KAFELULANG MARGETA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 538 147 263 89 280 94 81 227 108 210 174 330 420 269 118 337 162 123 87 79 4136
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 627 64 183 141 348 196 187 142 322 246 613 605 587 81 399 610 342 454 382 124 6653
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1165 211 446 230 628 290 268 369 430 456 787 935 1007 350 517 947 504 577 469 203 10789