Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LEMBUR BARAT WELAI SELATAN TOMINUKU PETLENG ALIM MEBUNG DAPITAU LAKWATI KAFAKBEKA FUISAMA NUR BENLELANG FUNGAFENG LIKWATANG LEMBUR TENGAH MANETWATI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 348 203 115 540 466 89 186 78 121 240 111 196 278 149 3120
  PR 464 260 133 634 561 134 205 103 115 321 154 259 322 178 3843
  JML 812 463 248 1174 1027 223 391 181 236 561 265 455 600 327 6963
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 5 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 0 0 13
  PR 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 6
  JML 6 0 0 0 0 0 0 9 0 2 2 0 0 0 19
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 15 0 0 14 10 0 0 0 0 0 1 2 0 0 42
  PR 9 0 0 11 11 0 0 0 0 3 2 3 0 0 39
  JML 24 0 0 25 21 0 0 0 0 3 3 5 0 0 81
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 368 203 115 554 476 89 186 83 121 242 113 198 278 149 3175
  PR 474 260 133 645 572 134 205 107 115 324 157 262 322 178 3888
  JML 842 463 248 1199 1048 223 391 190 236 566 270 460 600 327 7063
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 279 151 96 521 360 72 135 58 121 197 96 171 212 140 2609
  PR 364 201 103 452 448 85 169 83 115 263 132 242 278 164 3099
  JML 643 352 199 973 808 157 304 141 236 460 228 413 490 304 5708
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 5 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 0 0 13
  PR 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 6
  JML 6 0 0 0 0 0 0 9 0 2 2 0 0 0 19
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 15 0 0 14 10 0 0 0 0 0 1 2 0 0 42
  PR 9 0 0 11 11 0 0 0 0 3 2 3 0 0 39
  JML 24 0 0 25 21 0 0 0 0 3 3 5 0 0 81
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 299 151 96 535 370 72 135 63 121 199 98 173 212 140 2664
  PR 374 201 103 463 459 85 169 87 115 266 135 245 278 164 3144
  JML 673 352 199 998 829 157 304 150 236 465 233 418 490 304 5808

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LEMBUR BARAT WELAI SELATAN TOMINUKU PETLENG ALIM MEBUNG DAPITAU LAKWATI KAFAKBEKA FUISAMA NUR BENLELANG FUNGAFENG LIKWATANG LEMBUR TENGAH MANETWATI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 830 473 253 1200 1047 228 400 185 241 573 271 465 613 334 7113
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 157 121 54 202 218 71 96 35 5 108 38 47 123 30 1305
4 Jumlah surat suara digunakan 673 352 199 998 829 157 304 150 236 465 233 418 490 304 5808
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LEMBUR BARAT WELAI SELATAN TOMINUKU PETLENG ALIM MEBUNG DAPITAU LAKWATI KAFAKBEKA FUISAMA NUR BENLELANG FUNGAFENG LIKWATANG LEMBUR TENGAH MANETWATI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 667 351 197 863 826 156 302 149 233 454 227 413 483 304 5625
2 Jumlah Suara tidak sah 6 1 2 135 3 1 2 1 3 11 6 5 7 0 183
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 673 352 199 998 829 157 304 150 236 465 233 418 490 304 5808

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LEMBUR BARAT WELAI SELATAN TOMINUKU PETLENG ALIM MEBUNG DAPITAU LAKWATI KAFAKBEKA FUISAMA NUR BENLELANG FUNGAFENG LIKWATANG LEMBUR TENGAH MANETWATI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 224 140 49 353 346 72 113 71 138 224 38 124 119 158 2169
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 443 211 148 510 480 84 189 78 95 230 189 289 364 146 3456
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 667 351 197 863 826 156 302 149 233 454 227 413 483 304 5625