Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih OJAN DETUN BORU KEDANG PANTAI OA HOKENG JAYA NILEKNOHENG PULULERA BORU NAWOKOTE WAIULA HEWA KLATANLO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 145 278 130 563 128 365 821 375 291 362 301 3759
  PR 168 353 154 491 144 446 931 397 394 424 394 4296
  JML 313 631 284 1054 272 811 1752 772 685 786 695 8055
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
  PR 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 5
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 3 7 0 5 0 3 3 0 0 1 1 23
  PR 2 6 1 8 0 0 5 1 0 0 3 26
  JML 5 13 1 13 0 3 8 1 0 1 4 49
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 0 3 2 0 1 11 7 15 0 3 43
  PR 0 1 1 10 0 3 11 8 15 0 2 51
  JML 1 1 4 12 0 4 22 15 30 0 5 94
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 149 285 133 571 128 369 836 383 306 363 305 3828
  PR 170 360 156 510 144 449 948 406 409 424 399 4375
  JML 319 645 289 1081 272 818 1784 789 715 787 704 8203
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 116 222 113 319 106 321 596 305 213 284 252 2847
  PR 140 316 134 423 129 398 727 326 302 347 313 3555
  JML 256 538 247 742 235 719 1323 631 515 631 565 6402
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
  PR 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 5
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 5 0 4 0 2 3 0 0 0 1 17
  PR 2 5 1 6 0 0 3 1 0 0 3 21
  JML 4 10 1 10 0 2 6 1 0 0 4 38
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 0 3 2 0 1 11 7 15 0 3 43
  PR 0 1 1 10 0 3 11 8 15 0 2 51
  JML 1 1 4 12 0 4 22 15 30 0 5 94
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 119 227 116 326 106 324 611 313 228 284 256 2910
  PR 142 322 136 440 129 401 742 335 317 347 318 3629
  JML 261 549 252 766 235 725 1353 648 545 631 574 6539

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara OJAN DETUN BORU KEDANG PANTAI OA HOKENG JAYA NILEKNOHENG PULULERA BORU NAWOKOTE WAIULA HEWA KLATANLO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 319 644 290 1075 277 831 1788 787 701 801 709 8222
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 58 95 38 309 42 106 435 139 156 168 135 1681
4 Jumlah surat suara digunakan 261 549 252 766 235 725 1353 648 545 631 574 6539
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah OJAN DETUN BORU KEDANG PANTAI OA HOKENG JAYA NILEKNOHENG PULULERA BORU NAWOKOTE WAIULA HEWA KLATANLO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 253 536 248 757 233 722 1341 638 539 623 574 6464
2 Jumlah Suara tidak sah 8 13 4 9 2 3 12 10 6 8 0 75
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 261 549 252 766 235 725 1353 648 545 631 574 6539

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden OJAN DETUN BORU KEDANG PANTAI OA HOKENG JAYA NILEKNOHENG PULULERA BORU NAWOKOTE WAIULA HEWA KLATANLO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 87 48 28 59 9 58 267 66 22 105 22 771
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 166 488 220 698 224 664 1074 572 517 518 552 5693
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 253 536 248 757 233 722 1341 638 539 623 574 6464