Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KOBASOMA DULI JAYA DUN TANA LEWOINGU ADABANG ILE GERONG KONGA WATOWARA SERINUHO LERABOLENG TENAWAHANG TUAKEPA LEWOINGU LEWOLAGA BOKANG WOLOMATANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 243 98 141 270 147 280 364 197 366 264 335 185 376 103 3369
  PR 263 104 185 284 156 294 415 236 423 293 395 238 436 116 3838
  JML 506 202 326 554 303 574 779 433 789 557 730 423 812 219 7207
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 7
  PR 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5
  JML 0 0 2 1 1 0 2 0 2 0 0 2 2 0 12
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 9 0 2 0 0 3 2 3 0 3 4 7 0 4 37
  PR 7 0 0 0 1 2 3 4 0 5 6 13 0 5 46
  JML 16 0 2 0 1 5 5 7 0 8 10 20 0 9 83
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 4 1 4 3 0 9 3 5 5 0 2 3 0 41
  PR 4 5 3 7 2 1 4 3 3 7 1 5 3 1 49
  JML 6 9 4 11 5 1 13 6 8 12 1 7 6 1 90
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 254 102 145 274 150 283 377 203 372 272 339 195 381 107 3454
  PR 274 109 189 292 160 297 422 243 427 305 402 257 439 122 3938
  JML 528 211 334 566 310 580 799 446 799 577 741 452 820 229 7392
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 177 82 105 180 123 205 274 153 312 216 225 156 303 89 2600
  PR 215 87 124 207 131 232 309 185 344 240 268 194 352 97 2985
  JML 392 169 229 387 254 437 583 338 656 456 493 350 655 186 5585
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 7
  PR 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5
  JML 0 0 2 1 1 0 2 0 2 0 0 2 2 0 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 7 0 2 0 0 2 1 2 0 3 3 5 0 0 25
  PR 7 0 0 0 1 2 2 2 0 5 4 7 0 0 30
  JML 14 0 2 0 1 4 3 4 0 8 7 12 0 0 55
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 4 1 4 3 0 9 3 5 5 0 2 3 0 41
  PR 4 5 3 7 2 1 4 3 3 7 1 5 3 1 49
  JML 6 9 4 11 5 1 13 6 8 12 1 7 6 1 90
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 186 86 109 184 126 207 286 158 318 224 228 164 308 89 2673
  PR 226 92 128 215 135 235 315 190 348 252 273 207 355 98 3069
  JML 412 178 237 399 261 442 601 348 666 476 501 371 663 187 5742

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KOBASOMA DULI JAYA DUN TANA LEWOINGU ADABANG ILE GERONG KONGA WATOWARA SERINUHO LERABOLENG TENAWAHANG TUAKEPA LEWOINGU LEWOLAGA BOKANG WOLOMATANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 516 206 333 565 309 585 795 442 805 568 744 431 828 224 7351
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 104 28 96 166 48 143 194 94 139 92 243 60 165 37 1609
4 Jumlah surat suara digunakan 412 178 237 399 261 442 601 348 666 476 501 371 663 187 5742
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KOBASOMA DULI JAYA DUN TANA LEWOINGU ADABANG ILE GERONG KONGA WATOWARA SERINUHO LERABOLENG TENAWAHANG TUAKEPA LEWOINGU LEWOLAGA BOKANG WOLOMATANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 410 178 233 393 252 441 591 345 659 472 498 369 661 184 5686
2 Jumlah Suara tidak sah 2 0 4 6 9 1 10 3 7 4 3 2 2 3 56
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 412 178 237 399 261 442 601 348 666 476 501 371 663 187 5742

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KOBASOMA DULI JAYA DUN TANA LEWOINGU ADABANG ILE GERONG KONGA WATOWARA SERINUHO LERABOLENG TENAWAHANG TUAKEPA LEWOINGU LEWOLAGA BOKANG WOLOMATANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 20 62 32 63 18 73 180 56 51 156 84 74 147 19 1035
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 390 116 201 330 234 368 411 289 608 316 414 295 514 165 4651
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 410 178 233 393 252 441 591 345 659 472 498 369 661 184 5686