Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WAIBALUN SAROTARI WERI PUKEN TOBI WANGI BAO MOKANTARAK LAMAWALANG WAIHALI POHON BAO SAROTARI TENGAH EKASAPTA AMAGARAPATI LEWOLERE PANTAI BESAR LARANTUKA BALELA POHON SIRIH LOHAYONG LOKEA POSTOH SAROTARI TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 981 777 750 874 399 281 457 875 732 1181 674 781 446 371 336 233 200 490 619 501 11958
  PR 1071 800 814 968 399 333 497 934 799 1320 726 810 476 438 354 230 239 528 647 539 12922
  JML 2052 1577 1564 1842 798 614 954 1809 1531 2501 1400 1591 922 809 690 463 439 1018 1266 1040 24880
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 3 1 2 1 0 2 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 22
  PR 3 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 1 19
  JML 5 5 2 2 1 0 4 5 4 0 0 6 0 0 0 0 0 2 3 2 41
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 12
  PR 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
  JML 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 22
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 10 23 21 0 2 5 26 23 33 7 25 19 19 2 3 1 1 10 10 243
  PR 11 17 11 34 0 1 4 25 34 20 5 25 18 11 3 5 2 4 9 9 248
  JML 14 27 34 55 0 3 9 51 57 53 12 50 37 30 5 8 3 5 19 19 491
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 986 790 774 897 400 283 464 911 757 1214 681 809 470 390 338 236 201 491 631 512 12235
  PR 1085 819 826 1002 399 334 503 968 835 1340 732 838 496 449 357 235 241 534 657 549 13199
  JML 2071 1609 1600 1899 799 617 967 1879 1592 2554 1413 1647 966 839 695 471 442 1025 1288 1061 25434
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 698 511 536 699 316 226 284 589 481 558 478 588 307 265 257 160 156 334 434 339 8216
  PR 824 526 572 773 329 263 304 650 509 614 545 630 337 320 279 195 169 391 440 334 9004
  JML 1522 1037 1108 1472 645 489 588 1239 990 1172 1023 1218 644 585 536 355 325 725 874 673 17220
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 3 1 2 1 0 2 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 22
  PR 3 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 1 19
  JML 5 5 2 2 1 0 4 5 4 0 0 6 0 0 0 0 0 2 3 2 41
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 10 23 21 0 2 5 26 23 33 7 25 19 19 2 3 1 1 10 10 243
  PR 11 17 11 34 0 1 4 25 34 20 5 25 18 11 3 5 2 4 9 9 248
  JML 14 27 34 55 0 3 9 51 57 53 12 50 37 30 5 8 3 5 19 19 491
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 703 524 560 722 317 228 291 621 506 591 485 616 327 284 259 163 157 335 446 350 8485
  PR 838 545 584 807 329 264 310 680 545 634 551 658 356 331 282 200 171 397 450 344 9276
  JML 1541 1069 1144 1529 646 492 601 1301 1051 1225 1036 1274 683 615 541 363 328 732 896 694 17761

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WAIBALUN SAROTARI WERI PUKEN TOBI WANGI BAO MOKANTARAK LAMAWALANG WAIHALI POHON BAO SAROTARI TENGAH EKASAPTA AMAGARAPATI LEWOLERE PANTAI BESAR LARANTUKA BALELA POHON SIRIH LOHAYONG LOKEA POSTOH SAROTARI TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2095 1609 1597 1879 814 626 973 1845 1562 2551 1430 1628 941 825 703 472 448 1039 1290 1062 25389
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 554 539 453 350 168 134 372 544 511 1326 394 354 257 210 162 109 120 307 394 368 7626
4 Jumlah surat suara digunakan 1541 1069 1144 1529 646 492 601 1301 1051 1225 1036 1274 683 615 541 363 328 732 896 694 17761
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WAIBALUN SAROTARI WERI PUKEN TOBI WANGI BAO MOKANTARAK LAMAWALANG WAIHALI POHON BAO SAROTARI TENGAH EKASAPTA AMAGARAPATI LEWOLERE PANTAI BESAR LARANTUKA BALELA POHON SIRIH LOHAYONG LOKEA POSTOH SAROTARI TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1534 1060 1138 1524 641 490 599 1298 1046 1222 1033 1272 681 613 540 360 327 729 891 690 17688
2 Jumlah Suara tidak sah 7 9 6 5 5 2 2 3 5 3 3 2 2 2 1 3 1 3 5 4 73
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1541 1069 1144 1529 646 492 601 1301 1051 1225 1036 1274 683 615 541 363 328 732 896 694 17761

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WAIBALUN SAROTARI WERI PUKEN TOBI WANGI BAO MOKANTARAK LAMAWALANG WAIHALI POHON BAO SAROTARI TENGAH EKASAPTA AMAGARAPATI LEWOLERE PANTAI BESAR LARANTUKA BALELA POHON SIRIH LOHAYONG LOKEA POSTOH SAROTARI TIMUR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 289 242 321 268 97 177 153 388 142 984 247 193 188 89 87 47 54 234 439 172 4811
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1245 818 817 1256 544 313 446 910 904 238 786 1079 493 524 453 313 273 495 452 518 12877
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1534 1060 1138 1524 641 490 599 1298 1046 1222 1033 1272 681 613 540 360 327 729 891 690 17688