Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LEWOBUNGA LATONLIWO DUA ARANSINA GEKENGDERAN PATISIRAWALANG NUSANIPA BANDONA KOLAKA LATON LIWO LAMATUTU WAIBAO BAHINGA SINAR HADIGALA RATULODONG SINAMALAKA LAMANABI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 86 88 173 82 303 128 160 291 138 213 482 297 175 637 338 106 3697
  PR 97 111 183 94 345 173 167 356 148 254 563 318 193 717 360 75 4154
  JML 183 199 356 176 648 301 327 647 286 467 1045 615 368 1354 698 181 7851
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 3 3 0 3 4 1 1 3 4 13 5 1 4 1 0 46
  PR 0 0 0 3 0 2 2 2 0 1 12 1 1 14 1 0 39
  JML 0 3 3 3 3 6 3 3 3 5 25 6 2 18 2 0 85
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 86 91 176 82 307 132 161 292 141 221 495 302 176 641 339 106 3748
  PR 97 111 183 97 345 175 169 358 148 255 575 319 194 731 361 75 4193
  JML 183 202 359 179 652 307 330 650 289 476 1070 621 370 1372 700 181 7941
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 72 73 98 67 282 98 119 236 83 183 278 218 135 404 216 92 2654
  PR 79 81 108 73 334 128 119 271 81 226 336 241 160 494 252 64 3047
  JML 151 154 206 140 616 226 238 507 164 409 614 459 295 898 468 156 5701
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 3 3 0 3 4 1 1 3 4 13 5 1 4 1 0 46
  PR 0 0 0 3 0 2 2 2 0 1 12 1 1 14 1 0 39
  JML 0 3 3 3 3 6 3 3 3 5 25 6 2 18 2 0 85
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 72 76 101 67 286 102 120 237 86 191 291 223 136 408 217 92 2705
  PR 79 81 108 76 334 130 121 273 81 227 348 242 161 508 253 64 3086
  JML 151 157 209 143 620 232 241 510 167 418 639 465 297 916 470 156 5791

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LEWOBUNGA LATONLIWO DUA ARANSINA GEKENGDERAN PATISIRAWALANG NUSANIPA BANDONA KOLAKA LATON LIWO LAMATUTU WAIBAO BAHINGA SINAR HADIGALA RATULODONG SINAMALAKA LAMANABI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 187 203 363 180 661 407 334 660 292 476 1070 628 375 1382 712 187 8117
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 36 46 154 37 41 175 93 150 125 58 431 163 78 466 242 31 2326
4 Jumlah surat suara digunakan 151 157 209 143 620 232 241 510 167 418 639 465 297 916 470 156 5791
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LEWOBUNGA LATONLIWO DUA ARANSINA GEKENGDERAN PATISIRAWALANG NUSANIPA BANDONA KOLAKA LATON LIWO LAMATUTU WAIBAO BAHINGA SINAR HADIGALA RATULODONG SINAMALAKA LAMANABI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 151 157 208 143 618 231 236 504 167 416 632 457 289 907 469 156 5741
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 1 0 2 1 5 6 0 2 7 8 8 9 1 0 50
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 151 157 209 143 620 232 241 510 167 418 639 465 297 916 470 156 5791

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LEWOBUNGA LATONLIWO DUA ARANSINA GEKENGDERAN PATISIRAWALANG NUSANIPA BANDONA KOLAKA LATON LIWO LAMATUTU WAIBAO BAHINGA SINAR HADIGALA RATULODONG SINAMALAKA LAMANABI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 52 25 40 49 109 18 50 112 22 49 86 48 61 124 46 20 911
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 99 132 168 94 509 213 186 392 145 367 546 409 228 783 423 136 4830
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 151 157 208 143 618 231 236 504 167 416 632 457 289 907 469 156 5741