Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DUANUR WOLOKIBANG WAITUKAN NIMUN DANIBAO WATO BAYA KIMAKAMAK BUKIT SEBURI II HOMA BUGALIMA HURUNG TONUWOTAN WUREH ILE PATI PAJINIAN DANIBAO WAIWADAN BUKIT SEBURI RIANGPADU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 382 50 168 157 239 84 264 139 149 166 116 211 161 196 182 475 141 72 3352
  PR 383 54 193 193 301 115 281 142 167 154 143 232 232 219 225 533 156 86 3809
  JML 765 104 361 350 540 199 545 281 316 320 259 443 393 415 407 1008 297 158 7161
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 7
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 4 0 7 3 6 6 2 1 36
  PR 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 6 6 5 2 1 27
  JML 2 0 0 0 1 0 2 1 2 3 5 0 9 9 12 11 4 2 63
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 383 50 168 157 240 84 267 140 150 168 120 211 168 199 189 484 147 73 3398
  PR 384 54 193 193 301 115 282 142 168 155 144 232 234 225 231 539 159 87 3838
  JML 767 104 361 350 541 199 549 282 318 323 264 443 402 424 420 1023 306 160 7236
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 218 37 149 119 183 62 197 118 130 133 85 186 115 166 143 364 115 68 2588
  PR 267 50 154 145 247 91 207 119 142 127 109 200 169 152 165 392 131 77 2944
  JML 485 87 303 264 430 153 404 237 272 260 194 386 284 318 308 756 246 145 5532
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 7
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 4 0 7 3 6 6 2 1 36
  PR 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 6 6 5 2 1 27
  JML 2 0 0 0 1 0 2 1 2 3 5 0 9 9 12 11 4 2 63
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 219 37 149 119 184 62 200 119 131 135 89 186 122 169 150 373 121 69 2634
  PR 268 50 154 145 247 91 208 119 143 128 110 200 171 158 171 398 133 78 2972
  JML 487 87 303 264 431 153 408 238 274 263 199 386 293 327 321 771 254 147 5606

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara DUANUR WOLOKIBANG WAITUKAN NIMUN DANIBAO WATO BAYA KIMAKAMAK BUKIT SEBURI II HOMA BUGALIMA HURUNG TONUWOTAN WUREH ILE PATI PAJINIAN DANIBAO WAIWADAN BUKIT SEBURI RIANGPADU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 780 106 368 357 551 203 556 287 323 326 264 452 401 423 415 1030 303 161 7306
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 293 19 65 93 120 50 148 49 49 62 65 66 108 96 94 259 49 14 1699
4 Jumlah surat suara digunakan 487 87 303 264 431 153 408 238 274 263 199 386 293 327 321 771 254 147 5606
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah DUANUR WOLOKIBANG WAITUKAN NIMUN DANIBAO WATO BAYA KIMAKAMAK BUKIT SEBURI II HOMA BUGALIMA HURUNG TONUWOTAN WUREH ILE PATI PAJINIAN DANIBAO WAIWADAN BUKIT SEBURI RIANGPADU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 483 87 301 258 425 152 407 238 270 255 197 383 290 321 318 766 250 146 5547
2 Jumlah Suara tidak sah 4 0 2 6 6 1 1 0 4 8 2 3 3 6 3 5 4 1 59
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 487 87 303 264 431 153 408 238 274 263 199 386 293 327 321 771 254 147 5606

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden DUANUR WOLOKIBANG WAITUKAN NIMUN DANIBAO WATO BAYA KIMAKAMAK BUKIT SEBURI II HOMA BUGALIMA HURUNG TONUWOTAN WUREH ILE PATI PAJINIAN DANIBAO WAIWADAN BUKIT SEBURI RIANGPADU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 403 5 44 39 83 15 62 32 60 61 17 48 38 73 22 158 58 15 1233
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 80 82 257 219 342 137 345 206 210 194 180 335 252 248 296 608 192 131 4314
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 483 87 301 258 425 152 407 238 270 255 197 383 290 321 318 766 250 146 5547