Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WAIWERANG KOTA LEWOBUNGA BELOTO IPI EBANG LAMALOTA PUHU KWAELAGA LAMAWATO GELONG LELEN BALA TAPOBALI KIWANGONA TUAWOLO LAMATWELU DAWATAA TERONG BILAL LAMAHALA JAYA WAIBURAK NARASAOSINA KARINGLAMALOUK SAOSINA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1191 359 204 170 191 143 96 125 116 155 365 186 396 88 448 153 1965 713 258 237 187 7746
  PR 1294 416 235 234 270 221 141 156 133 210 479 206 541 116 520 197 2176 905 270 280 189 9189
  JML 2485 775 439 404 461 364 237 281 249 365 844 392 937 204 968 350 4141 1618 528 517 376 16935
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3 0 4 26
  PR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 13
  JML 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 4 0 4 39
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 7 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17
  PR 0 0 9 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20
  JML 0 0 16 8 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 37
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 53 2 5 2 9 22 0 1 1 3 4 1 6 0 5 0 6 11 8 5 3 147
  PR 39 4 8 1 5 14 0 2 1 6 5 2 9 0 2 0 10 9 9 3 10 139
  JML 92 6 13 3 14 36 0 3 2 9 9 3 15 0 7 0 16 20 17 8 13 286
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1245 362 222 178 200 168 96 126 117 158 369 187 402 88 464 154 1971 724 269 242 194 7936
  PR 1334 421 253 237 275 243 141 158 134 216 484 208 550 116 531 198 2186 914 280 283 199 9361
  JML 2579 783 475 415 475 411 237 284 251 374 853 395 952 204 995 352 4157 1638 549 525 393 17297
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 732 280 140 126 139 102 83 96 99 126 220 145 270 77 315 124 1088 513 166 182 125 5148
  PR 851 287 200 167 176 162 120 115 118 153 296 165 365 100 400 163 1228 612 183 217 135 6213
  JML 1583 567 340 293 315 264 203 211 217 279 516 310 635 177 715 287 2316 1125 349 399 260 11361
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3 0 4 26
  PR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 13
  JML 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 4 0 4 39
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
  PR 0 0 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
  JML 0 0 12 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 26
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 53 2 5 2 9 22 0 1 1 3 4 1 6 0 4 0 6 11 8 5 3 146
  PR 39 4 8 1 5 14 0 2 1 6 5 2 9 0 2 0 10 9 9 3 10 139
  JML 92 6 13 3 14 36 0 3 2 9 9 3 15 0 6 0 16 20 17 8 13 285
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 786 283 155 131 148 127 83 97 100 129 224 146 276 77 330 125 1094 524 177 187 132 5331
  PR 891 292 217 169 181 181 120 117 119 159 301 167 374 100 411 164 1238 621 193 220 145 6380
  JML 1677 575 372 300 329 308 203 214 219 288 525 313 650 177 741 289 2332 1145 370 407 277 11711

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WAIWERANG KOTA LEWOBUNGA BELOTO IPI EBANG LAMALOTA PUHU KWAELAGA LAMAWATO GELONG LELEN BALA TAPOBALI KIWANGONA TUAWOLO LAMATWELU DAWATAA TERONG BILAL LAMAHALA JAYA WAIBURAK NARASAOSINA KARINGLAMALOUK SAOSINA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2535 791 449 412 472 371 242 288 254 374 860 400 956 208 988 357 4224 1653 538 527 384 17283
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 858 216 77 112 143 63 39 74 35 86 335 87 306 31 247 68 1892 508 168 120 107 5572
4 Jumlah surat suara digunakan 1677 575 372 300 329 308 203 214 219 288 525 313 650 177 741 289 2332 1145 370 407 277 11711
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WAIWERANG KOTA LEWOBUNGA BELOTO IPI EBANG LAMALOTA PUHU KWAELAGA LAMAWATO GELONG LELEN BALA TAPOBALI KIWANGONA TUAWOLO LAMATWELU DAWATAA TERONG BILAL LAMAHALA JAYA WAIBURAK NARASAOSINA KARINGLAMALOUK SAOSINA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1671 561 372 292 326 303 195 207 218 286 520 310 643 176 736 283 2316 1140 357 396 276 11584
2 Jumlah Suara tidak sah 6 14 0 8 3 5 8 7 1 2 5 3 7 1 5 6 16 5 13 11 1 127
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1677 575 372 300 329 308 203 214 219 288 525 313 650 177 741 289 2332 1145 370 407 277 11711

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WAIWERANG KOTA LEWOBUNGA BELOTO IPI EBANG LAMALOTA PUHU KWAELAGA LAMAWATO GELONG LELEN BALA TAPOBALI KIWANGONA TUAWOLO LAMATWELU DAWATAA TERONG BILAL LAMAHALA JAYA WAIBURAK NARASAOSINA KARINGLAMALOUK SAOSINA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 594 65 104 155 48 103 33 67 24 44 58 20 38 32 430 186 2042 565 79 27 105 4819
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1077 496 268 137 278 200 162 140 194 242 462 290 605 144 306 97 274 575 278 369 171 6765
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1671 561 372 292 326 303 195 207 218 286 520 310 643 176 736 283 2316 1140 357 396 276 11584