Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih REDONTENA MANGAALENG LAMBUNGA PEPAK KELU HORINARA MUDA NISAKARANG SUKUTOKAN LAMAPAHA HINGA ADOBALA KELUWAIN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 393 378 762 466 404 142 270 322 237 405 228 191 4198
  PR 509 445 985 548 613 182 321 449 241 477 266 238 5274
  JML 902 823 1747 1014 1017 324 591 771 478 882 494 429 9472
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 4 5 8 0 12 3 5 5 8 0 6 1 57
  PR 5 6 18 0 6 1 5 8 10 0 10 3 72
  JML 9 11 26 0 18 4 10 13 18 0 16 4 129
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 397 383 770 466 416 145 275 327 245 405 234 192 4255
  PR 514 451 1003 548 619 183 326 457 251 477 276 242 5347
  JML 911 834 1773 1014 1035 328 601 784 496 882 510 434 9602
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 243 187 360 250 254 122 155 185 143 298 131 128 2456
  PR 335 239 470 330 412 169 207 244 178 342 160 178 3264
  JML 578 426 830 580 666 291 362 429 321 640 291 306 5720
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 4 5 8 0 12 3 5 5 8 0 6 1 57
  PR 5 6 18 0 6 1 5 8 10 0 10 3 72
  JML 9 11 26 0 18 4 10 13 18 0 16 4 129
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 247 192 368 250 266 125 160 190 151 298 137 129 2513
  PR 340 245 488 330 418 170 212 252 188 342 170 182 3337
  JML 587 437 856 580 684 295 372 442 339 640 307 311 5850

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara REDONTENA MANGAALENG LAMBUNGA PEPAK KELU HORINARA MUDA NISAKARANG SUKUTOKAN LAMAPAHA HINGA ADOBALA KELUWAIN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 922 840 1785 1085 1037 330 602 787 488 900 504 440 9720
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 335 403 929 505 353 35 230 345 149 260 197 129 3870
4 Jumlah surat suara digunakan 587 437 856 580 684 295 372 442 339 640 307 311 5850
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah REDONTENA MANGAALENG LAMBUNGA PEPAK KELU HORINARA MUDA NISAKARANG SUKUTOKAN LAMAPAHA HINGA ADOBALA KELUWAIN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 580 429 836 571 678 294 365 436 337 634 304 307 5771
2 Jumlah Suara tidak sah 7 8 20 9 6 1 7 6 2 6 3 4 79
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 587 437 856 580 684 295 372 442 339 640 307 311 5850

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden REDONTENA MANGAALENG LAMBUNGA PEPAK KELU HORINARA MUDA NISAKARANG SUKUTOKAN LAMAPAHA HINGA ADOBALA KELUWAIN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 100 63 197 203 249 18 75 83 20 46 43 24 1121
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 480 366 639 368 429 276 290 353 317 588 261 283 4650
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 580 429 836 571 678 294 365 436 337 634 304 307 5771