Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BERU PARUMAAN LEPOLIMA KOJAGETE KOJA DOI WAIROTANG WAIOTI NANGAMETING KOTA BARU WATUGONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1091 609 428 393 468 825 1704 1276 1771 731 9296
  PR 1301 705 460 465 471 904 1960 1480 1954 921 10621
  JML 2392 1314 888 858 939 1729 3664 2756 3725 1652 19917
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 0 0 5 0 0 2 0 9 0 19
  PR 3 0 0 0 0 1 3 0 1 0 8
  JML 6 0 0 5 0 1 5 0 10 0 27
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 2 3 23 0 28
  PR 1 0 0 0 0 0 0 5 23 0 29
  JML 1 0 0 0 0 0 2 8 46 0 57
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 32 1 1 6 4 22 96 38 69 0 269
  PR 34 0 3 4 0 20 109 52 43 1 266
  JML 66 1 4 10 4 42 205 90 112 1 535
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1126 610 429 404 472 847 1804 1317 1872 731 9612
  PR 1339 705 463 469 471 925 2072 1537 2021 922 10924
  JML 2465 1315 892 873 943 1772 3876 2854 3893 1653 20536
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 752 370 313 295 312 584 1185 824 1230 479 6344
  PR 936 419 376 385 373 668 1333 974 1383 677 7524
  JML 1688 789 689 680 685 1252 2518 1798 2613 1156 13868
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 0 0 5 0 0 2 0 9 0 19
  PR 3 0 0 0 0 1 3 0 1 0 8
  JML 6 0 0 5 0 1 5 0 10 0 27
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 2 3 18 0 23
  PR 1 0 0 0 0 0 0 5 16 0 22
  JML 1 0 0 0 0 0 2 8 34 0 45
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 32 1 1 6 4 22 96 38 69 0 269
  PR 34 0 3 4 0 20 109 52 43 1 266
  JML 66 1 4 10 4 42 205 90 112 1 535
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 787 371 314 306 316 606 1285 865 1326 479 6655
  PR 974 419 379 389 373 689 1445 1031 1443 678 7820
  JML 1761 790 693 695 689 1295 2730 1896 2769 1157 14475

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BERU PARUMAAN LEPOLIMA KOJAGETE KOJA DOI WAIROTANG WAIOTI NANGAMETING KOTA BARU WATUGONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2443 1343 907 879 960 1765 3743 2815 3792 1689 20336
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 682 553 214 184 270 470 1013 919 1023 532 5860
4 Jumlah surat suara digunakan 1761 790 693 695 689 1295 2730 1896 2769 1157 14475
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BERU PARUMAAN LEPOLIMA KOJAGETE KOJA DOI WAIROTANG WAIOTI NANGAMETING KOTA BARU WATUGONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1754 785 687 682 684 1291 2712 1889 2755 1149 14388
2 Jumlah Suara tidak sah 7 5 6 13 5 4 18 7 14 8 87
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1761 790 693 695 689 1295 2730 1896 2769 1157 14475

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BERU PARUMAAN LEPOLIMA KOJAGETE KOJA DOI WAIROTANG WAIOTI NANGAMETING KOTA BARU WATUGONG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 500 709 78 436 531 289 964 505 781 295 5088
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1254 76 609 246 153 1002 1748 1384 1974 854 9300
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1754 785 687 682 684 1291 2712 1889 2755 1149 14388