Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih RUBIT WOLOMAPA BAOMEKOT KAJOWAIR HEWOKLOANG HEOPUAT MUNERANA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 578 373 375 590 338 313 369 2936
  PR 636 345 428 706 449 399 455 3418
  JML 1214 718 803 1296 787 712 824 6354
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 3 0 0 4 2 9
  PR 0 0 1 2 6 1 6 16
  JML 0 0 4 2 6 5 8 25
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 2 0 0 2 0 0 4
  PR 0 2 0 0 5 0 0 7
  JML 0 4 0 0 7 0 0 11
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 0 4 0 0 0 1 7
  PR 4 0 5 2 0 0 2 13
  JML 6 0 9 2 0 0 3 20
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 580 375 382 590 340 317 372 2956
  PR 640 347 434 710 460 400 463 3454
  JML 1220 722 816 1300 800 717 835 6410
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 350 225 254 339 195 168 216 1747
  PR 436 282 294 409 250 234 308 2213
  JML 786 507 548 748 445 402 524 3960
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 3 0 0 4 2 9
  PR 0 0 1 2 6 1 6 16
  JML 0 0 4 2 6 5 8 25
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 2 0 0 1 0 0 3
  PR 0 2 0 0 1 0 0 3
  JML 0 4 0 0 2 0 0 6
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 0 4 0 0 0 1 7
  PR 4 0 5 2 0 0 2 13
  JML 6 0 9 2 0 0 3 20
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 352 227 261 339 196 172 219 1766
  PR 440 284 300 413 257 235 316 2245
  JML 792 511 561 752 453 407 535 4011

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara RUBIT WOLOMAPA BAOMEKOT KAJOWAIR HEWOKLOANG HEOPUAT MUNERANA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1239 733 820 1324 803 728 842 6489
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 447 221 259 572 350 321 307 2477
4 Jumlah surat suara digunakan 792 511 561 752 453 407 535 4011
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah RUBIT WOLOMAPA BAOMEKOT KAJOWAIR HEWOKLOANG HEOPUAT MUNERANA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 790 506 557 749 450 405 528 3985
2 Jumlah Suara tidak sah 2 5 4 3 3 2 7 26
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 792 511 561 752 453 407 535 4011

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RUBIT WOLOMAPA BAOMEKOT KAJOWAIR HEWOKLOANG HEOPUAT MUNERANA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 115 45 90 103 59 91 112 615
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 675 461 467 646 391 314 416 3370
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 790 506 557 749 450 405 528 3985