Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WAIHAWA NENBURA WOGALIRIT WATUMERAK WOLONTERANG KLOANGPOPOT WOLOMOTONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 243 622 299 237 276 799 749 3225
  PR 282 725 418 304 336 897 786 3748
  JML 525 1347 717 541 612 1696 1535 6973
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 2 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 2 2
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 7 0 0 0 0 0 7
  PR 0 13 0 0 0 0 0 13
  JML 0 20 0 0 0 0 0 20
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 4 1 1 3 3 4 19
  PR 1 1 2 0 1 0 8 13
  JML 4 5 3 1 4 3 12 32
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 246 633 300 238 279 802 755 3253
  PR 283 739 420 304 337 897 794 3774
  JML 529 1372 720 542 616 1699 1549 7027
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 169 368 207 171 161 477 500 2053
  PR 215 447 300 226 235 570 581 2574
  JML 384 815 507 397 396 1047 1081 4627
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 2 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 2 2
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 5 0 0 0 0 0 5
  PR 0 3 0 0 0 0 0 3
  JML 0 8 0 0 0 0 0 8
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 4 1 1 3 3 4 19
  PR 1 1 2 0 1 0 8 13
  JML 4 5 3 1 4 3 12 32
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 172 377 208 172 164 480 506 2079
  PR 216 451 302 226 236 570 589 2590
  JML 388 828 510 398 400 1050 1095 4669

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WAIHAWA NENBURA WOGALIRIT WATUMERAK WOLONTERANG KLOANGPOPOT WOLOMOTONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 536 1376 733 554 625 1733 1567 7124
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 148 548 223 156 225 683 472 2455
4 Jumlah surat suara digunakan 388 828 510 398 400 1050 1095 4669
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WAIHAWA NENBURA WOGALIRIT WATUMERAK WOLONTERANG KLOANGPOPOT WOLOMOTONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 384 813 506 396 397 1040 1084 4620
2 Jumlah Suara tidak sah 4 15 4 2 3 10 11 49
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 388 828 510 398 400 1050 1095 4669

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WAIHAWA NENBURA WOGALIRIT WATUMERAK WOLONTERANG KLOANGPOPOT WOLOMOTONG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 113 73 179 59 57 301 89 871
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 271 740 327 337 340 739 995 3749
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 384 813 506 396 397 1040 1084 4620