Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NDORUREA JEGHARANGGA ONDOREA BARAT ROMAREA TIMBARIA MBOBHENGA MALAWARU ANARAJA KEKANDERE TANAZOZO TENDA ONDO JEMBUREA EMBUZOZO PENGGAJAWA NDORUREA I NDETUZEA ONDOREA WATUMITE TENDAREA KERIREA TENDAMBEPA ZOZOZEA RAPOWAWO NGGOREA RAPORENDU BHERAMARI TIWERHEA SANGGARHORHO UZUZOZO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 553 240 242 115 152 100 82 161 126 106 77 53 131 155 325 220 224 244 200 201 172 142 345 232 615 274 177 248 123 6035
  PR 657 353 294 117 188 98 100 188 161 153 111 59 164 240 342 270 247 279 245 273 184 179 398 323 715 320 216 338 150 7362
  JML 1210 593 536 232 340 198 182 349 287 259 188 112 295 395 667 490 471 523 445 474 356 321 743 555 1330 594 393 586 273 13397
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 19
  PR 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 1 0 2 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 24
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  JML 7 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 11 12 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 6 0 3 0 10 0 6 2 0 0 14 4 2 0 0 80
  PR 12 6 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 5 0 3 0 0 0 20 4 5 0 0 73
  JML 15 17 15 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 13 0 4 0 15 0 9 2 0 0 34 8 7 0 0 153
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 562 251 255 120 154 100 84 161 129 120 77 53 131 156 333 220 227 246 210 206 179 145 345 232 629 278 179 248 123 6153
  PR 671 359 298 123 189 98 101 188 163 159 111 59 164 240 350 270 248 279 250 273 187 179 398 323 735 324 221 338 150 7448
  JML 1233 610 553 243 343 198 185 349 292 279 188 112 295 396 683 490 475 525 460 479 366 324 743 555 1364 602 400 586 273 13601
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 422 212 211 94 130 77 59 123 107 89 63 39 125 110 250 178 184 239 177 163 169 133 248 194 424 218 150 244 121 4953
  PR 533 300 235 98 155 78 75 131 151 153 96 44 153 201 271 243 210 265 225 225 178 175 301 272 560 279 175 331 143 6256
  JML 955 512 446 192 285 155 134 254 258 242 159 83 278 311 521 421 394 504 402 388 347 308 549 466 984 497 325 575 264 11209
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 19
  PR 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 1 0 2 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 24
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 11 12 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 6 0 3 0 10 0 6 2 0 0 14 4 2 0 0 80
  PR 12 6 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 5 0 3 0 0 0 20 4 5 0 0 73
  JML 15 17 15 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 13 0 4 0 15 0 9 2 0 0 34 8 7 0 0 153
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 431 223 224 99 132 77 61 123 110 91 63 39 125 111 258 178 187 241 187 168 176 136 248 194 438 222 152 244 121 5059
  PR 547 306 239 104 156 78 76 131 153 153 96 44 153 201 279 243 211 265 230 225 181 175 301 272 580 283 180 331 143 6336
  JML 978 529 463 203 288 155 137 254 263 244 159 83 278 312 537 421 398 506 417 393 357 311 549 466 1018 505 332 575 264 11395

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NDORUREA JEGHARANGGA ONDOREA BARAT ROMAREA TIMBARIA MBOBHENGA MALAWARU ANARAJA KEKANDERE TANAZOZO TENDA ONDO JEMBUREA EMBUZOZO PENGGAJAWA NDORUREA I NDETUZEA ONDOREA WATUMITE TENDAREA KERIREA TENDAMBEPA ZOZOZEA RAPOWAWO NGGOREA RAPORENDU BHERAMARI TIWERHEA SANGGARHORHO UZUZOZO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1235 607 547 238 347 202 186 356 293 265 191 115 301 403 682 501 482 534 455 485 365 328 759 567 1362 606 402 600 279 13693
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 257 78 84 35 57 47 49 102 30 21 32 32 23 91 145 80 84 28 38 92 8 17 210 101 344 101 70 25 15 2296
4 Jumlah surat suara digunakan 978 529 463 203 288 155 137 254 263 244 159 83 278 312 537 421 398 506 417 393 357 311 549 466 1018 505 332 575 264 11395
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NDORUREA JEGHARANGGA ONDOREA BARAT ROMAREA TIMBARIA MBOBHENGA MALAWARU ANARAJA KEKANDERE TANAZOZO TENDA ONDO JEMBUREA EMBUZOZO PENGGAJAWA NDORUREA I NDETUZEA ONDOREA WATUMITE TENDAREA KERIREA TENDAMBEPA ZOZOZEA RAPOWAWO NGGOREA RAPORENDU BHERAMARI TIWERHEA SANGGARHORHO UZUZOZO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 971 529 463 203 288 155 137 254 263 244 159 83 277 310 537 418 398 506 417 393 357 309 546 463 1015 502 331 575 264 11367
2 Jumlah Suara tidak sah 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 1 0 0 28
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 978 529 463 203 288 155 137 254 263 244 159 83 278 312 537 421 398 506 417 393 357 311 549 466 1018 505 332 575 264 11395

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NDORUREA JEGHARANGGA ONDOREA BARAT ROMAREA TIMBARIA MBOBHENGA MALAWARU ANARAJA KEKANDERE TANAZOZO TENDA ONDO JEMBUREA EMBUZOZO PENGGAJAWA NDORUREA I NDETUZEA ONDOREA WATUMITE TENDAREA KERIREA TENDAMBEPA ZOZOZEA RAPOWAWO NGGOREA RAPORENDU BHERAMARI TIWERHEA SANGGARHORHO UZUZOZO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 699 25 45 17 8 10 13 208 4 39 4 6 27 223 113 339 172 3 9 11 11 2 48 348 833 138 14 14 13 3396
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 272 504 418 186 280 145 124 46 259 205 155 77 250 87 424 79 226 503 408 382 346 307 498 115 182 364 317 561 251 7971
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 971 529 463 203 288 155 137 254 263 244 159 83 277 310 537 418 398 506 417 393 357 309 546 463 1015 502 331 575 264 11367