Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih RABURIA TONGGOPAPA WOLOGAI DUA WORHOPAPA WAWONATO JEJARAJA TENDAMBONGGI RANDORAMA RANORAMBA PEOZAKARAMBA EMBUTHERU NUAJA WAJAKEA JAYA NEMBORAMBA EMBU NGENA UZURAMBA NDETUNDORA III RIARAJA MBOTUTENDA WOLOGAI NDETUNDORA I NDETUNDORA II TOMBERABU I TOMBERABU II NAKURAMBA WOLOKARO JA MOKE ASA EMBURIA RANDOTONDA RUKURAMBA TINABANI UZURAMBA BARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 156 137 138 164 68 76 84 153 73 126 93 147 101 49 95 74 202 226 189 151 172 259 256 152 99 114 99 110 167 239 114 87 4370
  PR 202 196 148 187 106 88 102 211 99 161 120 172 106 68 115 107 282 300 206 146 236 355 329 223 148 160 130 158 253 313 156 138 5721
  JML 358 333 286 351 174 164 186 364 172 287 213 319 207 117 210 181 484 526 395 297 408 614 585 375 247 274 229 268 420 552 270 225 10091
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
  JML 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 10
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 5 1 0 2 1 5 0 2 0 0 34
  PR 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 1 0 0 5 6 0 0 1 1 2 1 0 0 0 33
  JML 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 8 1 0 0 7 11 1 0 3 2 7 1 2 0 0 67
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 161 142 140 164 68 76 84 153 73 126 93 149 101 52 95 74 202 229 189 151 172 261 261 155 99 116 100 116 167 241 114 87 4411
  PR 207 197 149 187 106 88 102 211 99 161 120 177 106 68 115 107 282 305 207 146 236 360 335 223 148 161 132 161 254 313 156 138 5757
  JML 368 339 289 351 174 164 186 364 172 287 213 326 207 120 210 181 484 534 396 297 408 621 596 378 247 277 232 277 421 554 270 225 10168
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 117 113 138 124 51 73 78 114 67 126 81 136 82 35 87 74 202 169 141 123 149 200 196 130 98 95 82 93 115 179 114 80 3662
  PR 158 172 148 147 75 87 79 160 89 161 101 134 82 58 104 107 282 262 146 129 208 298 246 190 148 112 101 139 206 247 156 109 4841
  JML 275 285 286 271 126 160 157 274 156 287 182 270 164 93 191 181 484 431 287 252 357 498 442 320 246 207 183 232 321 426 270 189 8503
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
  JML 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 10
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 5 1 0 2 1 5 0 2 0 0 34
  PR 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 1 0 0 5 6 0 0 1 1 2 1 0 0 0 33
  JML 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 8 1 0 0 7 11 1 0 3 2 7 1 2 0 0 67
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 122 118 140 124 51 73 78 114 67 126 81 138 82 38 87 74 202 172 141 123 149 202 201 133 98 97 83 99 115 181 114 80 3703
  PR 163 173 149 147 75 87 79 160 89 161 101 139 82 58 104 107 282 267 147 129 208 303 252 190 148 113 103 142 207 247 156 109 4877
  JML 285 291 289 271 126 160 157 274 156 287 182 277 164 96 191 181 484 439 288 252 357 505 453 323 246 210 186 241 322 428 270 189 8580

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara RABURIA TONGGOPAPA WOLOGAI DUA WORHOPAPA WAWONATO JEJARAJA TENDAMBONGGI RANDORAMA RANORAMBA PEOZAKARAMBA EMBUTHERU NUAJA WAJAKEA JAYA NEMBORAMBA EMBU NGENA UZURAMBA NDETUNDORA III RIARAJA MBOTUTENDA WOLOGAI NDETUNDORA I NDETUNDORA II TOMBERABU I TOMBERABU II NAKURAMBA WOLOKARO JA MOKE ASA EMBURIA RANDOTONDA RUKURAMBA TINABANI UZURAMBA BARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 366 340 293 359 178 168 190 372 176 293 218 326 212 120 215 185 495 537 404 303 417 627 598 383 252 280 234 274 429 564 276 230 10314
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 81 49 4 88 52 8 33 98 20 6 35 49 48 24 24 4 11 98 116 51 60 122 145 60 6 68 48 33 107 136 6 41 1731
4 Jumlah surat suara digunakan 285 291 289 271 126 160 157 274 156 287 182 277 164 96 191 181 484 439 288 252 357 505 453 323 246 210 186 241 322 428 270 189 8580
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah RABURIA TONGGOPAPA WOLOGAI DUA WORHOPAPA WAWONATO JEJARAJA TENDAMBONGGI RANDORAMA RANORAMBA PEOZAKARAMBA EMBUTHERU NUAJA WAJAKEA JAYA NEMBORAMBA EMBU NGENA UZURAMBA NDETUNDORA III RIARAJA MBOTUTENDA WOLOGAI NDETUNDORA I NDETUNDORA II TOMBERABU I TOMBERABU II NAKURAMBA WOLOKARO JA MOKE ASA EMBURIA RANDOTONDA RUKURAMBA TINABANI UZURAMBA BARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 284 291 288 271 124 159 156 272 155 287 181 277 161 94 190 181 484 439 288 252 355 504 449 323 246 210 184 241 322 428 270 189 8555
2 Jumlah Suara tidak sah 1 0 1 0 2 1 1 2 1 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 25
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 285 291 289 271 126 160 157 274 156 287 182 277 164 96 191 181 484 439 288 252 357 505 453 323 246 210 186 241 322 428 270 189 8580

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RABURIA TONGGOPAPA WOLOGAI DUA WORHOPAPA WAWONATO JEJARAJA TENDAMBONGGI RANDORAMA RANORAMBA PEOZAKARAMBA EMBUTHERU NUAJA WAJAKEA JAYA NEMBORAMBA EMBU NGENA UZURAMBA NDETUNDORA III RIARAJA MBOTUTENDA WOLOGAI NDETUNDORA I NDETUNDORA II TOMBERABU I TOMBERABU II NAKURAMBA WOLOKARO JA MOKE ASA EMBURIA RANDOTONDA RUKURAMBA TINABANI UZURAMBA BARAT
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 25 13 12 35 19 5 29 24 9 26 11 29 105 18 20 23 54 65 11 11 31 26 43 32 34 13 18 22 20 82 27 16 908
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 259 278 276 236 105 154 127 248 146 261 170 248 56 76 170 158 430 374 277 241 324 478 406 291 212 197 166 219 302 346 243 173 7647
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 284 291 288 271 124 159 156 272 155 287 181 277 161 94 190 181 484 439 288 252 355 504 449 323 246 210 184 241 322 428 270 189 8555