Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DETUSOKO RANDORIA WOLOMASI RATERORU DILE NDITO SIPIJENA GOLULADA RANGA WOLOMAGE WOLOGAI TENGAH WOLOGAI DETUSOKO BARAT WOLOTOLO WOLOTOLO TENGAH ROA SAGA NIOWULA WOLOFEO NUAONE TURUNALU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 282 111 157 120 134 219 151 145 221 153 252 225 226 220 164 145 206 147 172 113 85 3648
  PR 387 181 210 158 171 267 185 183 277 184 316 295 280 315 237 180 306 170 196 125 136 4759
  JML 669 292 367 278 305 486 336 328 498 337 568 520 506 535 401 325 512 317 368 238 221 8407
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18
  PR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  JML 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 26
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
  PR 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  JML 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 8 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 7 2 0 0 3 0 3 2 0 33
  PR 7 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 1 0 0 1 0 3 4 0 28
  JML 15 4 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 12 3 0 0 4 0 6 6 0 61
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 293 112 157 120 134 219 151 156 221 157 267 226 235 222 164 145 209 147 175 115 85 3710
  PR 397 184 210 158 171 267 185 196 277 186 320 297 286 316 237 180 307 170 199 129 136 4808
  JML 690 296 367 278 305 486 336 352 498 343 587 523 521 538 401 325 516 317 374 244 221 8518
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 240 97 142 109 111 173 136 129 196 136 180 175 186 190 137 128 178 121 138 93 69 3064
  PR 291 160 187 141 135 206 145 164 234 149 208 225 227 277 186 151 247 139 158 96 109 3835
  JML 531 257 329 250 246 379 281 293 430 285 388 400 413 467 323 279 425 260 296 189 178 6899
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18
  PR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  JML 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 26
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  JML 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 8 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 7 2 0 0 3 0 3 2 0 33
  PR 7 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 1 0 0 1 0 3 4 0 28
  JML 15 4 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 12 3 0 0 4 0 6 6 0 61
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 251 98 142 109 111 173 136 136 196 140 195 176 195 192 137 128 181 121 141 95 69 3122
  PR 301 163 187 141 135 206 145 174 234 151 212 227 233 278 186 151 248 139 161 100 109 3881
  JML 552 261 329 250 246 379 281 310 430 291 407 403 428 470 323 279 429 260 302 195 178 7003

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara DETUSOKO RANDORIA WOLOMASI RATERORU DILE NDITO SIPIJENA GOLULADA RANGA WOLOMAGE WOLOGAI TENGAH WOLOGAI DETUSOKO BARAT WOLOTOLO WOLOTOLO TENGAH ROA SAGA NIOWULA WOLOFEO NUAONE TURUNALU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 683 299 375 285 312 497 343 336 509 342 574 531 517 546 410 332 523 324 376 243 227 8584
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 131 38 46 35 66 118 62 26 79 51 166 128 89 76 87 53 94 64 74 48 49 1580
4 Jumlah surat suara digunakan 552 261 329 250 246 379 281 310 430 291 407 403 428 470 323 279 429 260 302 195 178 7003
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah DETUSOKO RANDORIA WOLOMASI RATERORU DILE NDITO SIPIJENA GOLULADA RANGA WOLOMAGE WOLOGAI TENGAH WOLOGAI DETUSOKO BARAT WOLOTOLO WOLOTOLO TENGAH ROA SAGA NIOWULA WOLOFEO NUAONE TURUNALU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 551 261 327 248 246 373 281 307 426 291 406 402 425 469 323 277 427 260 302 193 178 6973
2 Jumlah Suara tidak sah 1 0 2 2 0 6 0 3 4 0 1 1 3 1 0 2 2 0 0 2 0 30
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 552 261 329 250 246 379 281 310 430 291 407 403 428 470 323 279 429 260 302 195 178 7003

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden DETUSOKO RANDORIA WOLOMASI RATERORU DILE NDITO SIPIJENA GOLULADA RANGA WOLOMAGE WOLOGAI TENGAH WOLOGAI DETUSOKO BARAT WOLOTOLO WOLOTOLO TENGAH ROA SAGA NIOWULA WOLOFEO NUAONE TURUNALU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 74 7 6 17 32 27 13 21 43 15 19 19 61 23 13 18 43 8 13 23 18 513
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 477 254 321 231 214 346 268 286 383 276 387 383 364 446 310 259 384 252 289 170 160 6460
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 551 261 327 248 246 373 281 307 426 291 406 402 425 469 323 277 427 260 302 193 178 6973