Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WELAMOSA RATEWATI MBOTULAKA NUMBA KALITEMBU AELIPO WAKA WOLOOJA EKOLEA AE NDOKO AEMURI EKOAE NUANGENDA MAUTENDA MAUTENDA BARAT WEWARIA TANALI DETUBELA FATAATU FATAATU TIMUR MUKUSAKI RATEWATI SELATAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 308 141 87 125 169 78 96 103 129 116 127 306 154 1112 191 313 150 145 374 289 353 98 4964
  PR 385 149 96 144 200 88 137 121 161 109 174 330 174 1316 236 353 184 158 436 338 385 105 5779
  JML 693 290 183 269 369 166 233 224 290 225 301 636 328 2428 427 666 334 303 810 627 738 203 10743
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 0 3 0 0 0 11
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 0 1 2 0 2 0 2 1 0 1 4 1 8 0 7 0 0 11 0 5 0 46
  PR 1 0 1 0 0 2 0 2 1 0 1 4 0 3 0 5 0 0 4 0 3 0 27
  JML 2 0 2 2 0 4 0 4 2 0 2 8 1 11 0 12 0 0 15 0 8 0 73
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 309 141 88 127 169 80 96 105 130 116 128 310 156 1122 194 321 150 145 385 289 358 98 5017
  PR 386 149 97 144 200 90 137 123 162 109 175 334 174 1320 236 358 184 158 443 338 388 105 5810
  JML 695 290 185 271 369 170 233 228 292 225 303 644 330 2442 430 679 334 303 828 627 746 203 10827
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 236 126 82 99 164 47 77 83 102 90 92 262 124 810 155 257 103 112 292 272 279 68 3932
  PR 298 128 84 103 179 47 86 95 114 90 128 258 144 933 183 275 126 103 320 309 306 92 4401
  JML 534 254 166 202 343 94 163 178 216 180 220 520 268 1743 338 532 229 215 612 581 585 160 8333
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 0 3 0 0 0 11
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 0 1 2 0 2 0 2 1 0 1 4 1 8 0 7 0 0 11 0 5 0 46
  PR 1 0 1 0 0 2 0 2 1 0 1 4 0 3 0 5 0 0 4 0 3 0 27
  JML 2 0 2 2 0 4 0 4 2 0 2 8 1 11 0 12 0 0 15 0 8 0 73
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 237 126 83 101 164 49 77 85 103 90 93 266 126 820 158 265 103 112 303 272 284 68 3985
  PR 299 128 85 103 179 49 86 97 115 90 129 262 144 937 183 280 126 103 327 309 309 92 4432
  JML 536 254 168 204 343 98 163 182 218 180 222 528 270 1757 341 545 229 215 630 581 593 160 8417

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WELAMOSA RATEWATI MBOTULAKA NUMBA KALITEMBU AELIPO WAKA WOLOOJA EKOLEA AE NDOKO AEMURI EKOAE NUANGENDA MAUTENDA MAUTENDA BARAT WEWARIA TANALI DETUBELA FATAATU FATAATU TIMUR MUKUSAKI RATEWATI SELATAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 709 296 187 275 377 170 238 229 296 230 308 651 335 2479 436 681 341 310 829 640 754 208 10979
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 173 42 19 71 34 72 75 47 78 50 86 123 65 722 95 136 112 95 199 59 161 47 2561
4 Jumlah surat suara digunakan 536 254 168 204 343 98 163 182 218 180 222 528 270 1757 341 545 229 215 630 581 593 160 8417
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WELAMOSA RATEWATI MBOTULAKA NUMBA KALITEMBU AELIPO WAKA WOLOOJA EKOLEA AE NDOKO AEMURI EKOAE NUANGENDA MAUTENDA MAUTENDA BARAT WEWARIA TANALI DETUBELA FATAATU FATAATU TIMUR MUKUSAKI RATEWATI SELATAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 536 254 164 204 342 96 163 182 217 180 221 523 268 1754 340 541 227 215 626 581 590 159 8383
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 4 0 1 2 0 0 1 0 1 5 2 3 1 4 2 0 4 0 3 1 34
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 536 254 168 204 343 98 163 182 218 180 222 528 270 1757 341 545 229 215 630 581 593 160 8417

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WELAMOSA RATEWATI MBOTULAKA NUMBA KALITEMBU AELIPO WAKA WOLOOJA EKOLEA AE NDOKO AEMURI EKOAE NUANGENDA MAUTENDA MAUTENDA BARAT WEWARIA TANALI DETUBELA FATAATU FATAATU TIMUR MUKUSAKI RATEWATI SELATAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 56 12 53 38 17 6 3 52 35 47 13 48 50 242 74 50 14 32 100 324 99 8 1373
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 480 242 111 166 325 90 160 130 182 133 208 475 218 1512 266 491 213 183 526 257 491 151 7010
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 536 254 164 204 342 96 163 182 217 180 221 523 268 1754 340 541 227 215 626 581 590 159 8383