Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KOTABARU RANGALAKA LISELANDE TOU BARAT NEOTONDA PISE HANGALANDE NIOPANDA NDONDO LOBONIKI TOU TIMUR TOU NUANAGA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 425 178 136 184 129 112 194 184 192 325 333 263 145 2800
  PR 471 220 146 179 157 124 242 187 217 374 378 306 159 3160
  JML 896 398 282 363 286 236 436 371 409 699 711 569 304 5960
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 3 0 0 0 0 6 3 0 3 1 0 0 18
  PR 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 9
  JML 3 3 0 0 0 0 6 7 1 6 1 0 0 27
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
  PR 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  JML 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 2 0 0 2 2 0 6 1 1 0 2 0 16
  PR 0 2 0 0 2 0 0 4 1 0 0 4 0 13
  JML 0 4 0 0 4 2 0 10 2 1 0 6 0 29
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 427 183 138 184 131 114 200 193 193 330 334 265 145 2837
  PR 472 222 153 179 159 124 242 195 219 377 378 310 159 3189
  JML 899 405 291 363 290 238 442 388 412 707 712 575 304 6026
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 341 135 136 135 110 112 162 124 155 230 202 201 91 2134
  PR 374 157 145 122 147 117 186 94 171 287 254 237 104 2395
  JML 715 292 281 257 257 229 348 218 326 517 456 438 195 4529
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 3 0 0 0 0 6 3 0 3 1 0 0 18
  PR 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 9
  JML 3 3 0 0 0 0 6 7 1 6 1 0 0 27
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 2 0 0 2 2 0 6 1 1 0 2 0 16
  PR 0 2 0 0 2 0 0 4 1 0 0 4 0 13
  JML 0 4 0 0 4 2 0 10 2 1 0 6 0 29
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 343 140 138 135 112 114 168 133 156 234 203 203 91 2170
  PR 375 159 150 122 149 117 186 102 173 290 254 241 104 2422
  JML 718 299 288 257 261 231 354 235 329 524 457 444 195 4592

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KOTABARU RANGALAKA LISELANDE TOU BARAT NEOTONDA PISE HANGALANDE NIOPANDA NDONDO LOBONIKI TOU TIMUR TOU NUANAGA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 916 409 288 371 292 241 446 380 418 714 725 582 311 6093
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 198 110 0 114 31 10 92 145 89 190 268 138 116 1501
4 Jumlah surat suara digunakan 718 299 288 257 261 231 354 235 329 524 457 444 195 4592
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KOTABARU RANGALAKA LISELANDE TOU BARAT NEOTONDA PISE HANGALANDE NIOPANDA NDONDO LOBONIKI TOU TIMUR TOU NUANAGA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 714 298 286 256 260 228 352 235 323 522 451 442 194 4561
2 Jumlah Suara tidak sah 4 1 2 1 1 3 2 0 6 2 6 2 1 31
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 718 299 288 257 261 231 354 235 329 524 457 444 195 4592

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KOTABARU RANGALAKA LISELANDE TOU BARAT NEOTONDA PISE HANGALANDE NIOPANDA NDONDO LOBONIKI TOU TIMUR TOU NUANAGA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 131 69 18 14 10 7 25 44 22 60 27 45 41 513
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 583 229 268 242 250 221 327 191 301 462 424 397 153 4048
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 714 298 286 256 260 228 352 235 323 522 451 442 194 4561