Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KURULIMBU SOKORIA DEMULAKA ROGA KURULIMBU SELATAN NGGUWA SOKORIA SELATAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 250 314 120 374 101 121 100 1380
  PR 310 395 153 494 121 183 121 1777
  JML 560 709 273 868 222 304 221 3157
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 3 0 0 0 4
  PR 1 0 0 1 0 0 0 2
  JML 2 0 0 4 0 0 0 6
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 0 1 0 0 0 2
  PR 2 0 0 0 0 0 0 2
  JML 2 1 0 1 0 0 0 4
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 251 315 120 378 101 121 100 1386
  PR 313 395 153 495 121 183 121 1781
  JML 564 710 273 873 222 304 221 3167
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 185 203 90 291 76 100 78 1023
  PR 227 247 121 374 92 153 79 1293
  JML 412 450 211 665 168 253 157 2316
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 3 0 0 2 6
  PR 1 0 0 1 0 0 0 2
  JML 2 0 0 4 0 0 2 8
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 0 1 0 0 0 2
  PR 2 0 0 0 0 0 0 2
  JML 2 1 0 1 0 0 0 4
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 186 204 90 295 76 100 80 1031
  PR 230 247 121 375 92 153 79 1297
  JML 416 451 211 670 168 253 159 2328

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KURULIMBU SOKORIA DEMULAKA ROGA KURULIMBU SELATAN NGGUWA SOKORIA SELATAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 572 724 280 887 228 311 226 3228
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 156 273 69 217 60 58 67 900
4 Jumlah surat suara digunakan 416 451 211 670 168 253 159 2328
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KURULIMBU SOKORIA DEMULAKA ROGA KURULIMBU SELATAN NGGUWA SOKORIA SELATAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 412 446 208 667 168 246 157 2304
2 Jumlah Suara tidak sah 4 5 3 3 0 7 2 24
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 416 451 211 670 168 253 159 2328

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KURULIMBU SOKORIA DEMULAKA ROGA KURULIMBU SELATAN NGGUWA SOKORIA SELATAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 44 33 39 76 67 26 11 296
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 368 413 169 591 101 220 146 2008
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 412 446 208 667 168 246 157 2304