Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PAGAL GAPONG LANDO PINGGANG RIUNG KENTOL LADUR LANGKAS BEA MESE PERAK BARANG GOLO WELU WUDI RADO NENU GOLO NCUANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 705 283 299 375 521 229 439 371 322 378 360 345 524 397 409 674 441 7072
  PR 780 330 291 448 611 284 541 421 391 431 419 400 600 450 410 794 428 8029
  JML 1485 613 590 823 1132 513 980 792 713 809 779 745 1124 847 819 1468 869 15101
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 10
  PR 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
  JML 3 1 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 2 0 2 15
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12
  PR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
  JML 0 0 0 2 0 4 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 5 0 0 1 7 1 2 2 2 3 0 10 1 2 2 0 0 38
  PR 5 0 0 1 10 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 19
  JML 10 0 0 2 17 1 3 2 3 3 0 11 1 2 2 0 0 57
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 711 284 299 378 528 232 442 376 326 383 360 355 525 404 412 674 443 7132
  PR 787 330 291 449 621 286 542 422 393 431 419 401 600 452 411 794 428 8057
  JML 1498 614 590 827 1149 518 984 798 719 814 779 756 1125 856 823 1468 871 15189
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 485 227 143 320 406 221 334 270 238 237 259 262 469 296 335 529 344 5375
  PR 557 259 211 376 473 280 426 334 271 289 315 341 521 342 325 615 340 6275
  JML 1042 486 354 696 879 501 760 604 509 526 574 603 990 638 660 1144 684 11650
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 10
  PR 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
  JML 3 1 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 2 0 2 15
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
  PR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
  JML 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 5 0 0 1 7 1 2 2 2 3 0 10 1 2 2 0 0 38
  PR 5 0 0 1 10 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 19
  JML 10 0 0 2 17 1 3 2 3 3 0 11 1 2 2 0 0 57
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 491 228 143 323 413 224 337 274 242 242 259 272 470 300 338 529 346 5431
  PR 564 259 211 377 483 282 427 335 273 289 315 342 521 343 326 615 340 6302
  JML 1055 487 354 700 896 506 764 609 515 531 574 614 991 643 664 1144 686 11733

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PAGAL GAPONG LANDO PINGGANG RIUNG KENTOL LADUR LANGKAS BEA MESE PERAK BARANG GOLO WELU WUDI RADO NENU GOLO NCUANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1517 626 603 841 1155 524 1003 809 728 827 796 762 1148 865 837 1500 888 15429
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 462 139 249 141 259 16 239 200 213 296 222 148 157 222 172 356 202 3693
4 Jumlah surat suara digunakan 1055 487 354 700 896 506 764 609 515 531 574 614 991 643 664 1144 686 11733
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PAGAL GAPONG LANDO PINGGANG RIUNG KENTOL LADUR LANGKAS BEA MESE PERAK BARANG GOLO WELU WUDI RADO NENU GOLO NCUANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1048 483 345 692 886 502 755 609 513 519 565 605 979 635 659 1135 679 11609
2 Jumlah Suara tidak sah 7 4 9 8 10 4 9 0 2 12 9 9 12 8 5 9 7 124
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1055 487 354 700 896 506 764 609 515 531 574 614 991 643 664 1144 686 11733

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PAGAL GAPONG LANDO PINGGANG RIUNG KENTOL LADUR LANGKAS BEA MESE PERAK BARANG GOLO WELU WUDI RADO NENU GOLO NCUANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 245 91 155 169 130 47 135 92 82 91 252 136 383 161 260 181 223 2833
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 803 392 190 523 756 455 620 517 431 428 313 469 596 474 399 954 456 8776
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1048 483 345 692 886 502 755 609 513 519 565 605 979 635 659 1135 679 11609