Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TODO CEKA LUJU SATAR LUJU SATAR LENDA SATAR RUWUK NUCA MOLAS BORIK RUANG CAMBIR LECA WONGKA TERONG GOLO ROPONG CIRENG HILIHINTIR GULUNG RENDA BEA KONDO POPO LIA LING KOLE NAO MATA WAE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 311 206 372 550 284 321 208 266 663 236 395 287 393 911 408 273 296 317 305 287 413 440 339 8481
  PR 360 248 444 648 375 357 253 266 799 264 519 373 414 936 474 393 379 376 386 294 422 550 350 9880
  JML 671 454 816 1198 659 678 461 532 1462 500 914 660 807 1847 882 666 675 693 691 581 835 990 689 18361
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 2 5 6 0 0 0 2 1 0 4 3 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 1 30
  PR 0 0 3 14 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 23
  JML 0 2 8 20 0 0 0 2 2 0 6 3 0 1 0 5 0 0 2 0 0 1 1 53
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 2 6 0 0 0 0 0 3 1 4 0 1 0 0 6 0 6 0 2 2 9 0 43
  PR 0 3 8 0 0 0 0 0 5 2 7 0 6 0 0 12 0 6 0 0 3 5 0 57
  JML 1 5 14 0 0 0 0 0 8 3 11 0 7 0 0 18 0 12 0 2 5 14 0 100
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 2 0 17 2 0 0 0 1 0 2 4 0 7 3 3 2 3 5 0 0 3 0 55
  PR 1 0 2 10 0 0 0 0 3 0 1 1 0 5 3 6 1 1 2 0 0 3 1 40
  JML 2 2 2 27 2 0 0 0 4 0 3 5 0 12 6 9 3 4 7 0 0 6 1 95
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 313 212 383 573 286 321 208 268 668 237 405 294 394 919 411 285 298 326 312 289 415 452 340 8609
  PR 361 251 457 672 375 357 253 266 808 266 529 374 420 941 477 413 380 383 388 294 425 559 351 10000
  JML 674 463 840 1245 661 678 461 534 1476 503 934 668 814 1860 888 698 678 709 700 583 840 1011 691 18609
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 235 180 321 419 265 304 154 153 459 169 303 202 230 575 249 220 240 203 211 234 227 303 197 6053
  PR 269 185 392 435 344 342 189 176 492 185 398 267 238 595 315 249 283 249 255 244 285 360 228 6975
  JML 504 365 713 854 609 646 343 329 951 354 701 469 468 1170 564 469 523 452 466 478 512 663 425 13028
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 2 5 6 0 0 0 2 1 0 4 3 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 1 30
  PR 0 0 3 11 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 20
  JML 0 2 8 17 0 0 0 2 2 0 6 3 0 1 0 5 0 0 2 0 0 1 1 50
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 1 5 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 0 4 0 2 1 8 0 29
  PR 0 3 5 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 4 0 24
  JML 1 4 10 0 0 0 0 0 7 2 2 0 0 0 0 3 0 6 0 2 4 12 0 53
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 2 0 17 2 0 0 0 1 0 2 4 0 7 3 3 2 3 5 0 0 2 0 54
  PR 1 0 2 10 0 0 0 0 3 0 1 1 0 5 3 6 1 1 2 0 0 3 1 40
  JML 2 2 2 27 2 0 0 0 4 0 3 5 0 12 6 9 3 4 7 0 0 5 1 94
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 237 185 331 442 267 304 154 155 464 169 311 209 230 583 252 228 242 210 218 236 228 313 198 6166
  PR 270 188 402 456 344 342 189 176 500 187 401 268 238 600 318 258 284 252 257 244 288 368 229 7059
  JML 507 373 733 898 611 646 343 331 964 356 712 477 468 1183 570 486 526 462 475 480 516 681 427 13225

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TODO CEKA LUJU SATAR LUJU SATAR LENDA SATAR RUWUK NUCA MOLAS BORIK RUANG CAMBIR LECA WONGKA TERONG GOLO ROPONG CIRENG HILIHINTIR GULUNG RENDA BEA KONDO POPO LIA LING KOLE NAO MATA WAE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 686 464 835 1225 675 693 471 544 1494 511 934 674 827 1887 901 680 690 709 706 594 853 1016 704 18773
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 179 91 102 327 64 47 128 213 530 155 222 197 359 704 331 194 164 247 231 114 337 334 277 5547
4 Jumlah surat suara digunakan 507 373 733 898 611 646 343 331 964 356 712 477 468 1183 570 486 526 462 475 480 516 681 427 13225
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TODO CEKA LUJU SATAR LUJU SATAR LENDA SATAR RUWUK NUCA MOLAS BORIK RUANG CAMBIR LECA WONGKA TERONG GOLO ROPONG CIRENG HILIHINTIR GULUNG RENDA BEA KONDO POPO LIA LING KOLE NAO MATA WAE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 503 370 727 895 611 645 339 331 954 354 708 466 465 1177 568 484 524 458 464 477 513 672 422 13127
2 Jumlah Suara tidak sah 4 3 6 3 0 1 4 0 10 2 4 11 3 6 2 2 2 4 11 3 3 9 5 98
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 507 373 733 898 611 646 343 331 964 356 712 477 468 1183 570 486 526 462 475 480 516 681 427 13225

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TODO CEKA LUJU SATAR LUJU SATAR LENDA SATAR RUWUK NUCA MOLAS BORIK RUANG CAMBIR LECA WONGKA TERONG GOLO ROPONG CIRENG HILIHINTIR GULUNG RENDA BEA KONDO POPO LIA LING KOLE NAO MATA WAE
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 121 116 95 249 117 575 54 52 214 57 314 68 201 208 177 111 58 76 198 137 131 112 125 3566
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 382 254 632 646 494 70 285 279 740 297 394 398 264 969 391 373 466 382 266 340 382 560 297 9561
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 503 370 727 895 611 645 339 331 954 354 708 466 465 1177 568 484 524 458 464 477 513 672 422 13127