Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BILLA WUDI PANDAK PRAING KAREHA PINDU HURANI WAIKANABU TARIMBANG TAPIL KUKI TALU KARITA BANGGA WATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 470 225 448 158 313 447 114 196 452 131 2954
  PR 429 190 449 154 288 442 105 193 427 127 2804
  JML 899 415 897 312 601 889 219 389 879 258 5758
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 5 0 0 8 1 0 1 0 0 0 15
  PR 9 0 0 7 1 0 1 0 0 0 18
  JML 14 0 0 15 2 0 2 0 0 0 33
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
  PR 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
  JML 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 6
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 477 225 448 167 315 447 115 196 452 131 2973
  PR 440 190 449 161 290 442 106 193 427 127 2825
  JML 917 415 897 328 605 889 221 389 879 258 5798
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 349 153 292 128 254 330 112 148 293 104 2163
  PR 286 135 269 121 242 298 101 130 266 99 1947
  JML 635 288 561 249 496 628 213 278 559 203 4110
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 3 0 0 6 0 0 1 0 0 0 10
  PR 7 0 0 6 0 0 1 0 0 0 14
  JML 10 0 0 12 0 0 2 0 0 0 24
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
  PR 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
  JML 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 6
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 354 153 292 135 255 330 113 148 293 104 2177
  PR 295 135 269 127 243 298 102 130 266 99 1964
  JML 649 288 561 262 498 628 215 278 559 203 4141

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BILLA WUDI PANDAK PRAING KAREHA PINDU HURANI WAIKANABU TARIMBANG TAPIL KUKI TALU KARITA BANGGA WATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 918 424 916 318 614 907 224 396 896 263 5876
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 269 136 355 56 116 279 9 118 337 60 1735
4 Jumlah surat suara digunakan 649 288 561 262 498 628 215 278 559 203 4141
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BILLA WUDI PANDAK PRAING KAREHA PINDU HURANI WAIKANABU TARIMBANG TAPIL KUKI TALU KARITA BANGGA WATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 647 288 553 262 498 623 214 273 554 202 4114
2 Jumlah Suara tidak sah 2 0 8 0 0 5 1 5 5 1 27
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 649 288 561 262 498 628 215 278 559 203 4141

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BILLA WUDI PANDAK PRAING KAREHA PINDU HURANI WAIKANABU TARIMBANG TAPIL KUKI TALU KARITA BANGGA WATU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 152 70 210 112 146 157 23 110 168 47 1195
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 495 218 343 150 352 466 191 163 386 155 2919
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 647 288 553 262 498 623 214 273 554 202 4114