Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LUMBUKORE WATU PUDA WATU HADANG LAIRURU MUTUNGGEDING MATAWAI ATU WANGA PATAWANG UMALULU NGARU KANORU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1121 452 659 392 666 557 503 662 413 232 5657
  PR 1082 434 649 370 598 527 456 608 369 236 5329
  JML 2203 886 1308 762 1264 1084 959 1270 782 468 10986
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 6
  PR 0 0 0 5 0 7 0 0 0 0 12
  JML 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 18
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 15 9 11 5 18 18 14 4 0 0 94
  PR 16 10 6 7 21 18 13 5 0 0 96
  JML 31 19 17 12 39 36 27 9 0 0 190
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 15 0 9 1 5 8 1 9 0 0 48
  PR 9 0 7 0 6 23 0 8 1 0 54
  JML 24 0 16 1 11 31 1 17 1 0 102
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1151 461 679 402 689 585 518 675 413 232 5805
  PR 1107 444 662 382 625 575 469 621 370 236 5491
  JML 2258 905 1341 784 1314 1160 987 1296 783 468 11296
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 753 280 387 273 460 427 392 443 281 150 3846
  PR 732 254 383 226 420 429 349 404 220 116 3533
  JML 1485 534 770 499 880 856 741 847 501 266 7379
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0 11
  JML 0 0 0 9 0 7 0 0 0 0 16
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 7 1 5 5 15 16 11 1 0 0 61
  PR 10 2 4 3 14 18 12 4 0 0 67
  JML 17 3 9 8 29 34 23 5 0 0 128
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 15 0 9 1 5 8 1 9 0 0 48
  PR 9 0 6 0 6 23 0 8 1 0 53
  JML 24 0 15 1 11 31 1 17 1 0 101
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 775 281 401 283 480 452 404 453 281 150 3960
  PR 751 256 393 234 440 476 361 416 221 116 3664
  JML 1526 537 794 517 920 928 765 869 502 266 7624

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LUMBUKORE WATU PUDA WATU HADANG LAIRURU MUTUNGGEDING MATAWAI ATU WANGA PATAWANG UMALULU NGARU KANORU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2247 907 1335 777 1289 1106 978 1296 798 477 11210
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 721 370 540 260 369 178 213 427 293 211 3582
4 Jumlah surat suara digunakan 1526 537 794 517 920 928 765 869 502 266 7624
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LUMBUKORE WATU PUDA WATU HADANG LAIRURU MUTUNGGEDING MATAWAI ATU WANGA PATAWANG UMALULU NGARU KANORU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1519 536 786 516 910 925 763 864 499 264 7582
2 Jumlah Suara tidak sah 7 1 8 1 10 3 2 5 3 2 42
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1526 537 794 517 920 928 765 869 502 266 7624

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LUMBUKORE WATU PUDA WATU HADANG LAIRURU MUTUNGGEDING MATAWAI ATU WANGA PATAWANG UMALULU NGARU KANORU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 580 129 409 198 404 167 189 302 147 80 2605
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 939 407 377 318 506 758 574 562 352 184 4977
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1519 536 786 516 910 925 763 864 499 264 7582