Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WULLA HADAKAMALI LUMBU MANGGIT LATENA LAINJANJI LAIPANDAK PARANDA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 410 450 311 272 421 362 226 2452
  PR 334 401 301 288 375 336 200 2235
  JML 744 851 612 560 796 698 426 4687
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 1 0 0 1
  PR 0 0 4 1 0 0 0 5
  JML 0 0 4 1 1 0 0 6
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 4 0 4 0 1 0 0 9
  PR 3 0 1 0 0 1 1 6
  JML 7 0 5 0 1 1 1 15
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 6 14 4 0 0 0 2 26
  PR 2 6 1 0 0 0 1 10
  JML 8 20 5 0 0 0 3 36
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 420 464 319 272 423 362 228 2488
  PR 339 407 307 289 375 337 202 2256
  JML 759 871 626 561 798 699 430 4744
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 328 326 224 196 322 278 184 1858
  PR 258 276 216 215 267 239 166 1637
  JML 586 602 440 411 589 517 350 3495
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 1 0 0 1
  PR 0 0 2 0 0 0 0 2
  JML 0 0 2 0 1 0 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 3 0 2 0 1 0 0 6
  PR 2 0 0 0 0 1 1 4
  JML 5 0 2 0 1 1 1 10
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 6 14 4 0 0 0 2 26
  PR 2 6 1 0 0 0 1 10
  JML 8 20 5 0 0 0 3 36
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 337 340 230 196 324 278 186 1891
  PR 262 282 219 215 267 240 168 1653
  JML 599 622 449 411 591 518 354 3544

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WULLA HADAKAMALI LUMBU MANGGIT LATENA LAINJANJI LAIPANDAK PARANDA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 759 868 624 571 812 710 435 4779
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 160 246 175 160 220 192 81 1234
4 Jumlah surat suara digunakan 599 622 449 411 591 518 354 3544
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WULLA HADAKAMALI LUMBU MANGGIT LATENA LAINJANJI LAIPANDAK PARANDA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 596 622 449 409 589 517 354 3536
2 Jumlah Suara tidak sah 3 0 0 2 2 1 0 8
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 599 622 449 411 591 518 354 3544

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WULLA HADAKAMALI LUMBU MANGGIT LATENA LAINJANJI LAIPANDAK PARANDA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 123 235 108 189 145 180 98 1078
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 473 387 341 220 444 337 256 2458
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 596 622 449 409 589 517 354 3536