Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LUKU WINGIR WAIMBIDI LAIMETA MAHU BOKUL MARADAMUNDI MAIDANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 183 161 202 134 274 263 1217
  PR 173 145 184 133 234 216 1085
  JML 356 306 386 267 508 479 2302
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 1 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 0 1 0 1 0 3
  PR 0 0 0 1 1 0 2
  JML 1 0 1 1 2 0 5
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 184 161 204 134 275 263 1221
  PR 173 145 184 134 235 216 1087
  JML 357 306 388 268 510 479 2308
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 147 115 171 91 189 218 931
  PR 130 82 155 75 163 173 778
  JML 277 197 326 166 352 391 1709
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 1 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 1 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 0 1 0 1 0 3
  PR 0 0 0 1 1 0 2
  JML 1 0 1 1 2 0 5
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 148 115 173 91 190 218 935
  PR 130 82 155 76 164 173 780
  JML 278 197 328 167 354 391 1715

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LUKU WINGIR WAIMBIDI LAIMETA MAHU BOKUL MARADAMUNDI MAIDANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 363 312 394 272 516 489 2346
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 85 115 66 105 162 98 631
4 Jumlah surat suara digunakan 278 197 328 167 354 391 1715
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LUKU WINGIR WAIMBIDI LAIMETA MAHU BOKUL MARADAMUNDI MAIDANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 278 195 328 166 351 390 1708
2 Jumlah Suara tidak sah 0 2 0 1 3 1 7
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 278 197 328 167 354 391 1715

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LUKU WINGIR WAIMBIDI LAIMETA MAHU BOKUL MARADAMUNDI MAIDANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 140 54 77 28 83 84 466
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 138 141 251 138 268 306 1242
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 278 195 328 166 351 390 1708