Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LOKORY KALEMBU ANA KAKA ELU LODA MANU MADA KAREKA NDUKU SELATAN KAREKA NDUKU UTARA LOLO TANA MANU KUKU BONDO TERA ZALAKADU WEE PATOLA WANO KAZA KAREKA NDUKU LINGU LANGO NGADU PADA MALATA LOLO WANO TARONA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 975 261 162 312 202 199 240 411 400 274 318 327 308 363 242 390 301 231 5916
  PR 953 257 171 298 169 185 252 423 442 233 329 296 295 351 255 386 312 193 5800
  JML 1928 518 333 610 371 384 492 834 842 507 647 623 603 714 497 776 613 424 11716
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
  JML 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 977 261 162 314 202 199 241 411 400 274 318 327 308 363 242 390 306 231 5926
  PR 953 257 171 300 169 185 252 423 442 233 329 296 296 352 255 386 314 193 5806
  JML 1930 518 333 614 371 384 493 834 842 507 647 623 604 715 497 776 620 424 11732
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 521 236 116 195 131 123 150 243 162 158 140 176 170 237 156 239 231 145 3529
  PR 548 211 118 192 115 136 176 245 170 135 181 185 187 239 177 233 251 137 3636
  JML 1069 447 234 387 246 259 326 488 332 293 321 361 357 476 333 472 482 282 7165
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
  JML 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 523 236 116 197 131 123 151 243 162 158 140 176 170 237 156 239 236 145 3539
  PR 548 211 118 194 115 136 176 245 170 135 181 185 188 240 177 233 253 137 3642
  JML 1071 447 234 391 246 259 327 488 332 293 321 361 358 477 333 472 489 282 7181

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LOKORY KALEMBU ANA KAKA ELU LODA MANU MADA KAREKA NDUKU SELATAN KAREKA NDUKU UTARA LOLO TANA MANU KUKU BONDO TERA ZALAKADU WEE PATOLA WANO KAZA KAREKA NDUKU LINGU LANGO NGADU PADA MALATA LOLO WANO TARONA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1966 530 340 623 378 383 506 851 865 518 660 639 616 727 508 793 628 429 11960
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 895 83 106 232 132 124 179 363 533 225 339 278 258 250 175 321 139 147 4779
4 Jumlah surat suara digunakan 1071 447 234 391 246 259 327 488 332 293 321 361 358 477 333 472 489 282 7181
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LOKORY KALEMBU ANA KAKA ELU LODA MANU MADA KAREKA NDUKU SELATAN KAREKA NDUKU UTARA LOLO TANA MANU KUKU BONDO TERA ZALAKADU WEE PATOLA WANO KAZA KAREKA NDUKU LINGU LANGO NGADU PADA MALATA LOLO WANO TARONA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1047 441 232 391 243 259 324 486 327 290 317 356 358 474 330 470 487 281 7113
2 Jumlah Suara tidak sah 24 6 2 0 3 0 3 2 5 3 4 5 0 3 3 2 2 1 68
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1071 447 234 391 246 259 327 488 332 293 321 361 358 477 333 472 489 282 7181

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LOKORY KALEMBU ANA KAKA ELU LODA MANU MADA KAREKA NDUKU SELATAN KAREKA NDUKU UTARA LOLO TANA MANU KUKU BONDO TERA ZALAKADU WEE PATOLA WANO KAZA KAREKA NDUKU LINGU LANGO NGADU PADA MALATA LOLO WANO TARONA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 163 72 51 41 14 47 63 20 75 59 49 31 49 145 119 132 78 45 1253
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 884 369 181 350 229 212 261 466 252 231 268 325 309 329 211 338 409 236 5860
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1047 441 232 391 243 259 324 486 327 290 317 356 358 474 330 470 487 281 7113