Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WAILIANG MODU WAIMARINGU LAPALE SOBARADE KALIMBU KUNI TEBARA KODAKA MALITI PADA EWETA KAMPUNG SAWAH KAMPUNG BARU KOMERDA PUU MAWO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1416 780 229 735 687 850 553 798 698 822 673 712 514 9467
  PR 1442 745 208 678 627 855 528 789 696 875 685 774 450 9352
  JML 2858 1525 437 1413 1314 1705 1081 1587 1394 1697 1358 1486 964 18819
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 10
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5
  JML 5 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 2 0 15
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 7
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 19 7 0 0 1 5 3 17 15 10 8 15 1 101
  PR 18 5 0 0 1 1 2 20 14 13 10 20 0 104
  JML 37 12 0 0 2 6 5 37 29 23 18 35 1 205
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1438 787 229 735 688 855 556 817 713 838 685 727 515 9583
  PR 1462 750 208 678 628 856 530 809 710 889 697 796 450 9463
  JML 2900 1537 437 1413 1316 1711 1086 1626 1423 1727 1382 1523 965 19046
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 909 459 150 425 445 520 414 517 489 584 485 488 275 6160
  PR 921 450 123 366 384 488 376 550 508 550 506 575 227 6024
  JML 1830 909 273 791 829 1008 790 1067 997 1134 991 1063 502 12184
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 10
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5
  JML 5 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 2 0 15
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 19 7 0 0 1 5 3 17 15 10 8 15 1 101
  PR 18 5 0 0 1 1 2 20 14 13 10 20 0 104
  JML 37 12 0 0 2 6 5 37 29 23 18 35 1 205
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 931 466 150 425 446 525 417 536 504 600 497 503 276 6276
  PR 941 455 123 366 385 489 378 570 522 564 517 597 227 6134
  JML 1872 921 273 791 831 1014 795 1106 1026 1164 1014 1100 503 12410

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WAILIANG MODU WAIMARINGU LAPALE SOBARADE KALIMBU KUNI TEBARA KODAKA MALITI PADA EWETA KAMPUNG SAWAH KAMPUNG BARU KOMERDA PUU MAWO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2943 1558 446 1440 1343 1743 1108 1622 1425 1727 1385 1519 984 19243
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1071 637 173 648 512 729 313 516 399 563 371 419 481 6832
4 Jumlah surat suara digunakan 1872 921 273 791 831 1014 795 1106 1026 1164 1014 1100 503 12410
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WAILIANG MODU WAIMARINGU LAPALE SOBARADE KALIMBU KUNI TEBARA KODAKA MALITI PADA EWETA KAMPUNG SAWAH KAMPUNG BARU KOMERDA PUU MAWO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1861 917 268 780 826 997 789 1103 1022 1159 1007 1095 496 12320
2 Jumlah Suara tidak sah 11 4 5 11 5 17 6 3 4 5 7 5 7 90
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1872 921 273 791 831 1014 795 1106 1026 1164 1014 1100 503 12410

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WAILIANG MODU WAIMARINGU LAPALE SOBARADE KALIMBU KUNI TEBARA KODAKA MALITI PADA EWETA KAMPUNG SAWAH KAMPUNG BARU KOMERDA PUU MAWO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 940 213 90 159 291 240 277 569 277 369 377 441 146 4389
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 921 704 178 621 535 757 512 534 745 790 630 654 350 7931
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1861 917 268 780 826 997 789 1103 1022 1159 1007 1095 496 12320