Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih HADAKEWA ATAKOWA LAMALELA TAPOLANGU LAMADALE BALUREBONG TAPOBARANG LERAHINGA MERDEKA DIKESARE LEWOELENG WAIENGA BAOPANA LODOTODOKOWA SERANGGORANG LAMATUKA BANITOBO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 277 54 90 123 81 93 88 126 212 97 140 201 185 145 85 118 102 2217
  PR 326 81 108 167 132 139 111 162 260 145 228 286 260 205 122 169 119 3020
  JML 603 135 198 290 213 232 199 288 472 242 368 487 445 350 207 287 221 5237
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  JML 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 0 0 2 0 0 5 2 4 0 0 0 5 0 0 1 3 25
  PR 2 0 0 3 1 0 5 1 3 0 0 0 2 0 0 3 2 22
  JML 5 0 0 5 1 0 10 3 7 0 0 0 7 0 0 4 5 47
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 281 54 91 125 81 93 93 128 216 97 140 201 191 145 85 119 105 2245
  PR 328 81 108 170 133 139 116 163 263 145 228 286 263 205 122 172 121 3043
  JML 609 135 199 295 214 232 209 291 479 242 368 487 454 350 207 291 226 5288
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 234 53 73 99 81 78 77 114 196 80 123 180 168 119 74 108 93 1950
  PR 272 74 94 133 131 108 105 138 228 133 205 254 233 171 99 158 100 2636
  JML 506 127 167 232 212 186 182 252 424 213 328 434 401 290 173 266 193 4586
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  JML 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 0 0 2 0 0 5 2 4 0 0 0 5 0 0 1 3 25
  PR 2 0 0 3 1 0 5 1 3 0 0 0 2 0 0 3 2 22
  JML 5 0 0 5 1 0 10 3 7 0 0 0 7 0 0 4 5 47
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 238 53 74 101 81 78 82 116 200 80 123 180 174 119 74 109 96 1978
  PR 274 74 94 136 132 108 110 139 231 133 205 254 236 171 99 161 102 2659
  JML 512 127 168 237 213 186 192 255 431 213 328 434 410 290 173 270 198 4637

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara HADAKEWA ATAKOWA LAMALELA TAPOLANGU LAMADALE BALUREBONG TAPOBARANG LERAHINGA MERDEKA DIKESARE LEWOELENG WAIENGA BAOPANA LODOTODOKOWA SERANGGORANG LAMATUKA BANITOBO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 615 138 202 297 217 237 204 295 481 247 375 497 454 359 211 296 225 5350
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 103 11 34 60 4 51 12 40 50 34 47 63 44 69 38 26 27 713
4 Jumlah surat suara digunakan 512 127 168 237 213 186 192 255 431 213 328 434 410 290 173 270 198 4637
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah HADAKEWA ATAKOWA LAMALELA TAPOLANGU LAMADALE BALUREBONG TAPOBARANG LERAHINGA MERDEKA DIKESARE LEWOELENG WAIENGA BAOPANA LODOTODOKOWA SERANGGORANG LAMATUKA BANITOBO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 500 127 167 233 213 185 191 251 430 207 327 425 402 285 171 267 198 4579
2 Jumlah Suara tidak sah 12 0 1 4 0 1 1 4 1 6 1 9 8 5 2 3 0 58
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 512 127 168 237 213 186 192 255 431 213 328 434 410 290 173 270 198 4637

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden HADAKEWA ATAKOWA LAMALELA TAPOLANGU LAMADALE BALUREBONG TAPOBARANG LERAHINGA MERDEKA DIKESARE LEWOELENG WAIENGA BAOPANA LODOTODOKOWA SERANGGORANG LAMATUKA BANITOBO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 66 16 29 54 19 26 23 65 30 60 21 41 22 25 8 22 23 550
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 434 111 138 179 194 159 168 186 400 147 306 384 380 260 163 245 175 4029
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 500 127 167 233 213 185 191 251 430 207 327 425 402 285 171 267 198 4579