Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BALAURING LEUDANUNG NORMAL WAILOLONG HOELEA II LEBEWALA MAHAL II PEUSAWA WOWONG NORMAL I LEUWAYANG ROMA NILANAPO LEUBATANG WALANGSAWAH MAHAL ARAMENGI MELUWITING HINGALAMAMENGI DOLULOLONG HOELEA MELUWITING I Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 513 153 132 158 139 192 130 131 86 84 262 172 208 182 177 243 185 211 338 169 248 167 4280
  PR 587 218 165 174 197 224 182 187 114 125 387 225 222 285 271 317 234 295 480 221 334 267 5711
  JML 1100 371 297 332 336 416 312 318 200 209 649 397 430 467 448 560 419 506 818 390 582 434 9991
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 7 0 0 0 2 1 0 0 0 7 0 1 0 4 0 2 5 4 12 0 7 1 53
  PR 6 0 0 0 4 1 0 0 0 3 0 2 0 8 0 4 3 6 5 0 4 5 51
  JML 13 0 0 0 6 2 0 0 0 10 0 3 0 12 0 6 8 10 17 0 11 6 104
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 8 3 5 4 0 3 0 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 3 0 0 2 5 40
  PR 5 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 5 24
  JML 13 6 7 5 0 5 0 2 0 2 0 2 0 1 3 0 0 3 0 0 5 10 64
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 528 156 137 162 141 196 130 133 86 92 262 175 208 187 178 245 190 218 350 169 257 173 4373
  PR 598 221 167 175 201 227 182 187 114 129 387 227 222 293 273 321 237 301 485 221 341 277 5786
  JML 1126 377 304 337 342 423 312 320 200 221 649 402 430 480 451 566 427 519 835 390 598 450 10159
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 371 109 93 104 110 137 124 102 59 63 186 116 148 135 133 131 120 107 237 129 171 101 2986
  PR 433 135 116 146 149 145 167 138 66 78 248 134 162 203 202 180 147 152 337 179 186 138 3841
  JML 804 244 209 250 259 282 291 240 125 141 434 250 310 338 335 311 267 259 574 308 357 239 6827
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 4 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 4 0 1 0 1 8 0 1 0 25
  PR 2 0 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 7 0 2 0 1 5 0 0 2 28
  JML 6 0 0 0 6 2 0 0 0 5 0 2 0 11 0 3 0 2 13 0 1 2 53
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 8 3 5 4 0 3 0 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 3 0 0 2 5 40
  PR 5 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 5 24
  JML 13 6 7 5 0 5 0 2 0 2 0 2 0 1 3 0 0 3 0 0 5 10 64
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 383 112 98 108 112 141 124 104 59 66 186 119 148 140 134 132 120 111 246 129 174 106 3052
  PR 440 138 118 147 153 148 167 138 66 82 248 135 162 210 204 182 147 153 343 179 189 145 3894
  JML 823 250 216 255 265 289 291 242 125 148 434 254 310 350 338 314 267 264 589 308 363 251 6946

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BALAURING LEUDANUNG NORMAL WAILOLONG HOELEA II LEBEWALA MAHAL II PEUSAWA WOWONG NORMAL I LEUWAYANG ROMA NILANAPO LEUBATANG WALANGSAWAH MAHAL ARAMENGI MELUWITING HINGALAMAMENGI DOLULOLONG HOELEA MELUWITING I Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1122 378 303 340 343 425 319 324 204 213 662 405 438 475 458 571 427 516 835 398 597 443 10196
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 299 128 87 85 78 136 28 82 79 65 228 151 128 125 120 257 160 252 246 90 234 192 3250
4 Jumlah surat suara digunakan 823 250 216 255 265 289 291 242 125 148 434 254 310 350 338 314 267 264 589 308 363 251 6946
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BALAURING LEUDANUNG NORMAL WAILOLONG HOELEA II LEBEWALA MAHAL II PEUSAWA WOWONG NORMAL I LEUWAYANG ROMA NILANAPO LEUBATANG WALANGSAWAH MAHAL ARAMENGI MELUWITING HINGALAMAMENGI DOLULOLONG HOELEA MELUWITING I Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 816 247 214 244 263 284 289 239 124 147 433 251 308 348 336 306 263 261 582 302 360 247 6864
2 Jumlah Suara tidak sah 7 3 2 11 2 5 2 3 1 1 1 3 2 2 2 8 4 3 7 6 3 4 82
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 823 250 216 255 265 289 291 242 125 148 434 254 310 350 338 314 267 264 589 308 363 251 6946

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BALAURING LEUDANUNG NORMAL WAILOLONG HOELEA II LEBEWALA MAHAL II PEUSAWA WOWONG NORMAL I LEUWAYANG ROMA NILANAPO LEUBATANG WALANGSAWAH MAHAL ARAMENGI MELUWITING HINGALAMAMENGI DOLULOLONG HOELEA MELUWITING I
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 319 71 150 121 106 117 43 60 81 77 76 150 114 278 201 77 44 54 392 196 157 117 3001
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 497 176 64 123 157 167 246 179 43 70 357 101 194 70 135 229 219 207 190 106 203 130 3863
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 816 247 214 244 263 284 289 239 124 147 433 251 308 348 336 306 263 261 582 302 360 247 6864