Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih ALAP ATADEI ATAILI PUOR B POSIWATU BELOBAO WULANDONI LELATA LAMALERA A LAMALERA B IMULOLONG PUOR PANTAI HARAPAN LEWORAJAN ATAKERA TAPOBALI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 104 73 134 88 158 157 102 267 239 153 101 183 192 119 82 2152
  PR 127 96 176 114 224 223 152 350 288 217 152 284 275 235 124 3037
  JML 231 169 310 202 382 380 254 617 527 370 253 467 467 354 206 5189
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 8 0 0 0 0 12 3 2 2 0 6 16 6 56
  PR 1 0 3 0 0 0 0 3 8 0 3 0 0 6 1 25
  JML 1 1 11 0 0 0 0 15 11 2 5 0 6 22 7 81
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 104 74 142 88 158 157 102 279 242 155 103 183 198 136 88 2209
  PR 128 96 179 114 224 223 152 353 296 217 155 284 275 244 125 3065
  JML 232 170 321 202 382 380 254 632 538 372 258 467 473 380 213 5274
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 95 66 104 79 123 127 75 247 212 126 83 145 144 108 74 1808
  PR 116 86 132 103 190 166 123 323 255 159 140 217 221 183 104 2518
  JML 211 152 236 182 313 293 198 570 467 285 223 362 365 291 178 4326
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 8 0 0 0 0 12 3 2 2 0 6 16 6 56
  PR 1 0 3 0 0 0 0 3 8 0 3 0 0 6 1 25
  JML 1 1 11 0 0 0 0 15 11 2 5 0 6 22 7 81
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 95 67 112 79 123 127 75 259 215 128 85 145 150 125 80 1865
  PR 117 86 135 103 190 166 123 326 263 159 143 217 221 192 105 2546
  JML 212 153 247 182 313 293 198 585 478 287 228 362 371 317 185 4411

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara ALAP ATADEI ATAILI PUOR B POSIWATU BELOBAO WULANDONI LELATA LAMALERA A LAMALERA B IMULOLONG PUOR PANTAI HARAPAN LEWORAJAN ATAKERA TAPOBALI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 236 172 317 205 390 387 259 630 539 377 258 474 476 361 211 5292
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 24 19 70 23 77 94 61 45 61 90 30 112 105 44 26 881
4 Jumlah surat suara digunakan 212 153 247 182 313 293 198 585 478 287 228 362 371 317 185 4411
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah ALAP ATADEI ATAILI PUOR B POSIWATU BELOBAO WULANDONI LELATA LAMALERA A LAMALERA B IMULOLONG PUOR PANTAI HARAPAN LEWORAJAN ATAKERA TAPOBALI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 212 151 246 179 313 288 198 582 474 280 227 361 364 304 185 4364
2 Jumlah Suara tidak sah 0 2 1 3 0 5 0 3 4 7 1 1 7 13 0 47
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 212 153 247 182 313 293 198 585 478 287 228 362 371 317 185 4411

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ALAP ATADEI ATAILI PUOR B POSIWATU BELOBAO WULANDONI LELATA LAMALERA A LAMALERA B IMULOLONG PUOR PANTAI HARAPAN LEWORAJAN ATAKERA TAPOBALI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 31 28 53 70 42 28 36 19 45 75 39 287 245 46 19 1063
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 181 123 193 109 271 260 162 563 429 205 188 74 119 258 166 3301
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 212 151 246 179 313 288 198 582 474 280 227 361 364 304 185 4364