Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih OESELI OELASIN DOLASI LEKIK MBOKAK OEBATU OEBAFOK MEOAIN BATUTUA OETEFU OEHANDI LALUKOEN OEBOU LANDU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 534 772 384 297 542 568 514 640 574 550 591 543 372 225 7106
  PR 552 791 406 294 534 580 548 641 622 564 607 529 418 206 7292
  JML 1086 1563 790 591 1076 1148 1062 1281 1196 1114 1198 1072 790 431 14398
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
  JML 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
  PR 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
  JML 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 7
  PR 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 6
  JML 0 4 2 0 0 2 1 0 3 0 0 0 1 0 13
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 535 774 385 297 542 570 524 640 575 550 591 543 372 225 7123
  PR 552 793 410 294 534 580 559 641 625 564 608 529 419 206 7314
  JML 1087 1567 795 591 1076 1150 1083 1281 1200 1114 1199 1072 791 431 14437
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 325 463 193 191 367 441 316 467 349 295 360 310 248 128 4453
  PR 319 508 214 181 345 392 357 407 406 329 366 303 268 146 4541
  JML 644 971 407 372 712 833 673 874 755 624 726 613 516 274 8994
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
  JML 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 7
  PR 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 6
  JML 0 4 2 0 0 2 1 0 3 0 0 0 1 0 13
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 326 465 194 191 367 443 321 467 350 295 360 310 248 128 4465
  PR 319 510 218 181 345 392 362 407 409 329 367 303 269 146 4557
  JML 645 975 412 372 712 835 683 874 759 624 727 613 517 274 9022

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara OESELI OELASIN DOLASI LEKIK MBOKAK OEBATU OEBAFOK MEOAIN BATUTUA OETEFU OEHANDI LALUKOEN OEBOU LANDU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1110 1596 807 604 1099 1173 1085 1308 1221 1138 1223 1096 807 441 14708
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 10
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 465 621 395 232 387 337 402 434 462 514 496 474 290 167 5676
4 Jumlah surat suara digunakan 645 975 412 372 712 835 683 874 759 624 727 613 517 274 9022
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah OESELI OELASIN DOLASI LEKIK MBOKAK OEBATU OEBAFOK MEOAIN BATUTUA OETEFU OEHANDI LALUKOEN OEBOU LANDU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 643 971 410 368 706 824 675 873 756 622 722 602 514 273 8959
2 Jumlah Suara tidak sah 2 4 2 4 6 11 8 1 3 2 5 11 3 1 63
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 645 975 412 372 712 835 683 874 759 624 727 613 517 274 9022

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden OESELI OELASIN DOLASI LEKIK MBOKAK OEBATU OEBAFOK MEOAIN BATUTUA OETEFU OEHANDI LALUKOEN OEBOU LANDU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 129 207 57 31 38 191 91 90 140 112 31 63 157 34 1371
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 514 764 353 337 668 633 584 783 616 510 691 539 357 239 7588
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 643 971 410 368 706 824 675 873 756 622 722 602 514 273 8959