Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BUSALANGGA OEBELA DAUDOLU OETUTULU INGGUINAK TOLAMA LIDOR NETENAEN MODOSINAL OELUA BONI TEMAS TUALIMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1252 402 464 615 431 667 558 789 485 1065 729 416 180 8053
  PR 1237 361 448 613 466 618 552 811 490 1073 748 438 196 8051
  JML 2489 763 912 1228 897 1285 1110 1600 975 2138 1477 854 376 16104
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 11 0 0 0 0 0 5 1 0 4 2 1 0 24
  PR 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 6
  JML 13 1 0 0 0 0 6 2 0 5 2 1 0 30
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  PR 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  JML 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 11 0 0 3 1 0 2 5 1 7 0 7 0 37
  PR 7 0 0 8 0 0 1 1 1 6 0 6 0 30
  JML 18 0 0 11 1 0 3 6 2 13 0 13 0 67
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1274 402 464 624 432 667 565 795 486 1076 731 424 180 8120
  PR 1246 362 448 629 466 618 554 813 491 1080 748 444 196 8095
  JML 2520 764 912 1253 898 1285 1119 1608 977 2156 1479 868 376 16215
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 791 231 266 376 255 443 313 450 308 560 470 271 114 4848
  PR 838 220 278 397 283 406 326 510 315 605 481 304 134 5097
  JML 1629 451 544 773 538 849 639 960 623 1165 951 575 248 9945
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 11 0 0 0 0 0 5 1 0 4 2 1 0 24
  PR 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 6
  JML 13 1 0 0 0 0 6 2 0 5 2 1 0 30
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 11 0 0 3 1 0 2 5 1 7 0 7 0 37
  PR 7 0 0 8 0 0 1 1 1 6 0 6 0 30
  JML 18 0 0 11 1 0 3 6 2 13 0 13 0 67
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 813 231 266 384 256 443 320 456 309 571 472 279 114 4914
  PR 847 221 278 408 283 406 328 512 316 612 481 310 134 5136
  JML 1660 452 544 792 539 849 648 968 625 1183 953 589 248 10050

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BUSALANGGA OEBELA DAUDOLU OETUTULU INGGUINAK TOLAMA LIDOR NETENAEN MODOSINAL OELUA BONI TEMAS TUALIMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2543 780 932 1254 917 1312 1134 1634 996 2184 1508 872 384 16450
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 883 328 388 462 378 463 486 665 371 1001 555 282 136 6398
4 Jumlah surat suara digunakan 1660 452 544 792 539 849 648 968 625 1183 953 589 248 10050
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BUSALANGGA OEBELA DAUDOLU OETUTULU INGGUINAK TOLAMA LIDOR NETENAEN MODOSINAL OELUA BONI TEMAS TUALIMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1649 447 540 792 539 841 645 964 624 1174 947 584 248 9994
2 Jumlah Suara tidak sah 11 5 4 0 0 8 3 4 1 9 6 5 0 56
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1660 452 544 792 539 849 648 968 625 1183 953 589 248 10050

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BUSALANGGA OEBELA DAUDOLU OETUTULU INGGUINAK TOLAMA LIDOR NETENAEN MODOSINAL OELUA BONI TEMAS TUALIMA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 404 49 59 96 135 172 89 289 100 403 84 67 69 2016
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1245 398 481 696 404 669 556 675 524 771 863 517 179 7978
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1649 447 540 792 539 841 645 964 624 1174 947 584 248 9994