Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih OLAFULIHAA TUNGGANAMO EDALODE KEOEN OELEDO OEBAU SONIMANU LENUPETU BATULILOK NUSAKDALE TESA BELA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 685 719 348 423 496 315 178 177 227 308 517 4393
  PR 656 757 329 411 481 274 180 160 237 304 538 4327
  JML 1341 1476 677 834 977 589 358 337 464 612 1055 8720
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 10 4 4 1 1 1 0 5 26
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
  JML 2 0 0 10 4 4 1 1 1 0 7 30
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 2 1 0 0 2 0 1 5 0 0 13
  PR 1 4 1 0 0 2 1 0 4 0 3 16
  JML 3 6 2 0 0 4 1 1 9 0 3 29
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 687 721 349 433 500 321 179 179 233 308 522 4432
  PR 659 761 330 411 481 276 181 160 241 304 543 4347
  JML 1346 1482 679 844 981 597 360 339 474 612 1065 8779
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 450 505 258 319 282 214 127 127 173 207 369 3031
  PR 419 554 244 286 268 181 129 117 179 196 389 2962
  JML 869 1059 502 605 550 395 256 244 352 403 758 5993
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 10 4 4 1 1 1 0 5 26
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
  JML 2 0 0 10 4 4 1 1 1 0 7 30
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 2 1 0 0 2 0 1 5 0 0 13
  PR 1 4 1 0 0 2 1 0 4 0 3 16
  JML 3 6 2 0 0 4 1 1 9 0 3 29
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 452 507 259 329 286 220 128 129 179 207 374 3070
  PR 422 558 245 286 268 183 130 117 183 196 394 2982
  JML 874 1065 504 615 554 403 258 246 362 403 768 6052

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara OLAFULIHAA TUNGGANAMO EDALODE KEOEN OELEDO OEBAU SONIMANU LENUPETU BATULILOK NUSAKDALE TESA BELA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1370 1507 691 853 997 602 366 344 474 626 1078 8908
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 495 442 187 238 443 199 108 98 112 223 310 2855
4 Jumlah surat suara digunakan 874 1065 504 615 554 403 258 246 362 403 768 6052
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah OLAFULIHAA TUNGGANAMO EDALODE KEOEN OELEDO OEBAU SONIMANU LENUPETU BATULILOK NUSAKDALE TESA BELA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 871 1064 501 614 550 396 257 244 361 399 768 6025
2 Jumlah Suara tidak sah 3 1 3 1 4 7 1 2 1 4 0 27
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 874 1065 504 615 554 403 258 246 362 403 768 6052

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden OLAFULIHAA TUNGGANAMO EDALODE KEOEN OELEDO OEBAU SONIMANU LENUPETU BATULILOK NUSAKDALE TESA BELA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 216 320 48 129 86 38 20 13 30 51 141 1092
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 655 744 453 485 464 358 237 231 331 348 627 4933
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 871 1064 501 614 550 396 257 244 361 399 768 6025