Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WAE KELAMBU COMPANG LONGGO SERAYA MARANNU TIWU NAMPAR GORONTALO BATU CERMIN PAPAGARANG NGGORANG GOLO PONGKOR WATU NGGELEK MACANG TANGGAR GOLO BILAS WARLOKA GOLO MORI PASIR PANJANG PASIR PUTIH KOMODO LABUAN BAJO PANTAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1872 349 181 318 2039 1760 434 479 240 237 859 1099 542 461 472 588 509 1679 203 14321
  PR 1787 379 183 313 2032 1766 436 511 241 239 876 1092 534 501 489 624 525 1713 226 14467
  JML 3659 728 364 631 4071 3526 870 990 481 476 1735 2191 1076 962 961 1212 1034 3392 429 28788
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 26 1 0 0 9 4 0 1 0 0 8 9 0 0 0 0 0 31 0 89
  PR 23 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 0 52
  JML 49 1 0 0 11 7 0 2 0 0 8 17 0 0 0 0 0 46 0 141
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 23
  PR 0 0 0 0 3 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 24
  JML 1 0 0 0 4 33 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 47
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 79 0 0 1 118 47 0 1 0 0 6 16 6 3 0 0 0 65 0 342
  PR 76 0 0 2 116 55 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 49 0 313
  JML 155 0 0 3 234 102 0 1 0 0 11 26 6 3 0 0 0 114 0 655
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1978 350 181 319 2167 1827 434 481 240 237 873 1124 548 464 472 589 510 1778 203 14775
  PR 1886 379 183 315 2153 1841 437 512 242 239 881 1110 534 501 489 625 526 1777 226 14856
  JML 3864 729 364 634 4320 3668 871 993 482 476 1754 2234 1082 965 961 1214 1036 3555 429 29631
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1074 253 153 232 1180 976 326 373 186 182 631 746 391 307 423 453 351 1202 160 9599
  PR 1106 274 166 205 1183 980 307 382 199 178 629 708 373 360 417 473 346 1306 169 9761
  JML 2180 527 319 437 2363 1956 633 755 385 360 1260 1454 764 667 840 926 697 2508 329 19360
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 25 1 0 0 9 4 0 1 0 0 6 9 0 0 0 0 0 7 0 62
  PR 22 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 36
  JML 47 1 0 0 11 7 0 2 0 0 6 17 0 0 0 0 0 7 0 98
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12
  PR 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  JML 1 0 0 0 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 18
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 80 0 0 1 118 47 0 1 0 0 8 16 6 3 0 0 0 89 0 369
  PR 77 0 0 2 116 55 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 64 0 329
  JML 157 0 0 3 234 102 0 1 0 0 13 26 6 3 0 0 0 153 0 698
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1180 254 153 233 1308 1034 326 375 186 182 645 771 397 310 423 453 351 1301 160 10042
  PR 1205 274 166 207 1303 1041 307 383 200 178 634 726 373 360 417 473 346 1370 169 10132
  JML 2385 528 319 440 2611 2075 633 758 386 360 1279 1497 770 670 840 926 697 2671 329 20174

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WAE KELAMBU COMPANG LONGGO SERAYA MARANNU TIWU NAMPAR GORONTALO BATU CERMIN PAPAGARANG NGGORANG GOLO PONGKOR WATU NGGELEK MACANG TANGGAR GOLO BILAS WARLOKA GOLO MORI PASIR PANJANG PASIR PUTIH KOMODO LABUAN BAJO PANTAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3735 743 372 644 4156 3600 888 1011 492 487 1773 2236 1099 982 983 1238 1057 3464 438 29398
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1350 215 53 204 1545 1525 254 253 106 127 493 739 329 312 143 312 360 793 109 9222
4 Jumlah surat suara digunakan 2385 528 319 440 2611 2075 633 758 386 360 1279 1497 770 670 840 926 697 2671 329 20174
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WAE KELAMBU COMPANG LONGGO SERAYA MARANNU TIWU NAMPAR GORONTALO BATU CERMIN PAPAGARANG NGGORANG GOLO PONGKOR WATU NGGELEK MACANG TANGGAR GOLO BILAS WARLOKA GOLO MORI PASIR PANJANG PASIR PUTIH KOMODO LABUAN BAJO PANTAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2384 526 317 439 2606 2072 629 755 383 359 1275 1492 764 665 830 918 697 2654 321 20086
2 Jumlah Suara tidak sah 1 2 2 1 5 3 4 3 3 1 4 5 6 5 10 8 0 17 8 88
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2385 528 319 440 2611 2075 633 758 386 360 1279 1497 770 670 840 926 697 2671 329 20174

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WAE KELAMBU COMPANG LONGGO SERAYA MARANNU TIWU NAMPAR GORONTALO BATU CERMIN PAPAGARANG NGGORANG GOLO PONGKOR WATU NGGELEK MACANG TANGGAR GOLO BILAS WARLOKA GOLO MORI PASIR PANJANG PASIR PUTIH KOMODO LABUAN BAJO PANTAR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 575 162 181 261 952 410 411 230 103 56 663 525 470 434 444 805 264 995 149 8090
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1809 364 136 178 1654 1662 218 525 280 303 612 967 294 231 386 113 433 1659 172 11996
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2384 526 317 439 2606 2072 629 755 383 359 1275 1492 764 665 830 918 697 2654 321 20086