Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MBUIT GOLO NOBO BATU TIGA GOLO LUJANG SEPANG PONTIANAK GOLO SEPANG TANJUNG BOLENG POTA WANGKA GOLO KETAK BEO SEPANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 964 160 405 386 544 392 1262 621 289 559 214 5796
  PR 1037 189 443 403 568 382 1224 620 290 576 205 5937
  JML 2001 349 848 789 1112 774 2486 1241 579 1135 419 11733
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 4 0 0 0 0 0 2 0 6 0 12
  PR 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 7
  JML 0 5 0 0 0 0 0 3 0 11 0 19
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 964 164 405 386 544 392 1262 625 289 565 214 5810
  PR 1037 190 443 403 568 382 1224 622 290 581 205 5945
  JML 2001 354 848 789 1112 774 2486 1247 579 1146 419 11755
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 771 121 399 244 372 360 1083 434 250 467 142 4643
  PR 826 118 435 238 370 331 1031 430 253 458 187 4677
  JML 1597 239 834 482 742 691 2114 864 503 925 329 9320
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 4 0 0 0 0 0 2 0 6 0 12
  PR 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 7
  JML 0 5 0 0 0 0 0 3 0 11 0 19
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 771 125 399 244 372 360 1083 438 250 473 142 4657
  PR 826 119 435 238 370 331 1031 432 253 463 187 4685
  JML 1597 244 834 482 742 691 2114 870 503 936 329 9342

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MBUIT GOLO NOBO BATU TIGA GOLO LUJANG SEPANG PONTIANAK GOLO SEPANG TANJUNG BOLENG POTA WANGKA GOLO KETAK BEO SEPANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2043 357 867 807 1136 790 2538 1269 592 1159 428 11986
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 446 113 33 325 394 99 424 399 89 223 99 2644
4 Jumlah surat suara digunakan 1597 244 834 482 742 691 2114 870 503 936 329 9342
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MBUIT GOLO NOBO BATU TIGA GOLO LUJANG SEPANG PONTIANAK GOLO SEPANG TANJUNG BOLENG POTA WANGKA GOLO KETAK BEO SEPANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1587 242 831 481 741 687 2106 864 502 935 328 9304
2 Jumlah Suara tidak sah 10 2 3 1 1 4 8 6 1 1 1 38
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1597 244 834 482 742 691 2114 870 503 936 329 9342

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MBUIT GOLO NOBO BATU TIGA GOLO LUJANG SEPANG PONTIANAK GOLO SEPANG TANJUNG BOLENG POTA WANGKA GOLO KETAK BEO SEPANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 424 86 325 83 106 515 938 341 123 200 86 3227
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1163 156 506 398 635 172 1168 523 379 735 242 6077
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1587 242 831 481 741 687 2106 864 502 935 328 9304