Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih GOLO RONGGOT GOLO NDARI RACANG WELAK ROBO WEWA LALE PENGKA WATU UMPU REHAK GALANG PONG WELAK ORONG GURUNG DUNTA SEMANG SEWAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 711 210 372 281 240 446 193 262 472 441 239 398 308 275 698 187 5733
  PR 658 217 447 295 256 426 230 280 454 449 254 436 319 320 685 191 5917
  JML 1369 427 819 576 496 872 423 542 926 890 493 834 627 595 1383 378 11650
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 8
  PR 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 8
  JML 6 1 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 2 0 0 16
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
  JML 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 9
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 4 0 5 1 0 1 0 3 1 4 0 14 0 1 0 0 34
  PR 2 0 2 0 0 3 0 1 0 2 0 10 0 1 0 0 21
  JML 6 0 7 1 0 4 0 4 1 6 0 24 0 2 0 0 55
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 716 211 377 282 240 447 193 270 475 448 241 412 308 277 698 187 5782
  PR 666 217 449 295 256 429 230 282 454 453 254 446 319 322 685 191 5948
  JML 1382 428 826 577 496 876 423 552 929 901 495 858 627 599 1383 378 11730
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 443 135 327 277 238 359 191 183 468 359 235 345 264 241 669 167 4901
  PR 433 168 369 289 253 356 225 206 450 378 248 386 286 266 657 181 5151
  JML 876 303 696 566 491 715 416 389 918 737 483 731 550 507 1326 348 10052
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 8
  PR 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 8
  JML 6 1 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 2 0 0 16
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 6
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 4 0 5 1 0 1 0 3 1 4 0 14 0 1 0 0 34
  PR 2 0 2 0 0 3 0 1 0 2 0 10 0 1 0 0 21
  JML 6 0 7 1 0 4 0 4 1 6 0 24 0 2 0 0 55
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 447 136 332 278 238 360 191 190 471 366 237 359 264 243 669 167 4948
  PR 441 168 371 289 253 359 225 207 450 382 248 396 286 268 657 181 5181
  JML 888 304 703 567 491 719 416 397 921 748 485 755 550 511 1326 348 10129

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara GOLO RONGGOT GOLO NDARI RACANG WELAK ROBO WEWA LALE PENGKA WATU UMPU REHAK GALANG PONG WELAK ORONG GURUNG DUNTA SEMANG SEWAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1398 437 838 588 507 891 433 554 946 910 503 852 640 608 1413 386 11904
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 510 133 135 21 16 172 17 157 25 162 18 97 90 97 86 38 1774
4 Jumlah surat suara digunakan 888 304 703 567 491 719 416 397 921 748 485 755 550 511 1326 348 10129
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah GOLO RONGGOT GOLO NDARI RACANG WELAK ROBO WEWA LALE PENGKA WATU UMPU REHAK GALANG PONG WELAK ORONG GURUNG DUNTA SEMANG SEWAR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 879 301 703 567 491 718 414 395 920 720 483 753 547 510 1324 348 10073
2 Jumlah Suara tidak sah 9 3 0 0 0 1 2 2 1 28 2 2 3 1 2 0 56
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 888 304 703 567 491 719 416 397 921 748 485 755 550 511 1326 348 10129

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden GOLO RONGGOT GOLO NDARI RACANG WELAK ROBO WEWA LALE PENGKA WATU UMPU REHAK GALANG PONG WELAK ORONG GURUNG DUNTA SEMANG SEWAR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 180 62 314 121 58 153 40 64 164 152 99 186 176 34 111 105 2019
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 699 239 389 446 433 565 374 331 756 568 384 567 371 476 1213 243 8054
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 879 301 703 567 491 718 414 395 920 720 483 753 547 510 1324 348 10073