Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NANGARORO KOTAKEO II KOTAKEO I WOKOWOE ULUPULU I WOEWUTU WOEDOA NATAUTE UTETOTO BIDOA ULUPULU DEGALEA PAGOMOGO KOTAKEO RITI WOKODEKORORO TONGGO PODENURA ODAUTE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 860 184 261 219 395 212 243 154 173 272 453 207 456 328 406 154 201 222 121 5521
  PR 1052 213 259 252 491 261 310 221 193 309 511 210 512 334 562 214 272 267 154 6597
  JML 1912 397 520 471 886 473 553 375 366 581 964 417 968 662 968 368 473 489 275 12118
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 0 1 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 6 4 0 0 0 0 20
  PR 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 1 0 14
  JML 3 0 1 1 0 0 10 1 0 0 2 0 0 10 5 0 0 1 0 34
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 55 0 2 1 1 5 3 5 4 2 1 0 0 0 4 1 17 2 0 103
  PR 35 0 2 0 0 6 8 2 1 1 5 0 0 3 5 1 9 3 0 81
  JML 90 0 4 1 1 11 11 7 5 3 6 0 0 3 9 2 26 5 0 184
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 917 184 264 221 396 217 250 160 177 274 455 207 456 334 414 155 218 224 121 5644
  PR 1088 213 261 252 491 267 324 223 194 310 517 210 512 341 568 215 281 271 154 6692
  JML 2005 397 525 473 887 484 574 383 371 584 972 417 968 675 982 370 499 495 275 12336
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 616 184 243 167 237 161 180 140 142 198 320 180 306 255 326 125 144 157 92 4173
  PR 792 211 244 187 299 206 175 195 148 195 369 174 347 289 404 180 194 200 85 4894
  JML 1408 395 487 354 536 367 355 335 290 393 689 354 653 544 730 305 338 357 177 9067
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 0 1 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 6 4 0 0 0 0 20
  PR 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 1 0 14
  JML 3 0 1 1 0 0 10 1 0 0 2 0 0 10 5 0 0 1 0 34
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 55 0 2 1 1 5 3 5 4 2 1 0 0 0 4 1 17 2 0 103
  PR 35 0 2 0 0 6 8 2 1 1 5 0 0 3 5 1 9 3 0 81
  JML 90 0 4 1 1 11 11 7 5 3 6 0 0 3 9 2 26 5 0 184
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 673 184 246 169 238 166 187 146 146 200 322 180 306 261 334 126 161 159 92 4296
  PR 828 211 246 187 299 212 189 197 149 196 375 174 347 296 410 181 203 204 85 4989
  JML 1501 395 492 356 537 378 376 343 295 396 697 354 653 557 744 307 364 363 177 9285

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NANGARORO KOTAKEO II KOTAKEO I WOKOWOE ULUPULU I WOEWUTU WOEDOA NATAUTE UTETOTO BIDOA ULUPULU DEGALEA PAGOMOGO KOTAKEO RITI WOKODEKORORO TONGGO PODENURA ODAUTE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1952 406 531 482 909 484 565 384 374 592 965 427 992 676 991 377 485 502 281 12375
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 451 11 39 126 372 106 189 41 79 196 268 73 339 118 247 70 121 139 104 3089
4 Jumlah surat suara digunakan 1501 395 492 356 537 378 376 343 295 396 697 354 653 557 744 307 364 363 177 9285
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NANGARORO KOTAKEO II KOTAKEO I WOKOWOE ULUPULU I WOEWUTU WOEDOA NATAUTE UTETOTO BIDOA ULUPULU DEGALEA PAGOMOGO KOTAKEO RITI WOKODEKORORO TONGGO PODENURA ODAUTE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1495 395 492 355 533 377 374 343 294 389 696 354 652 556 740 307 360 362 176 9250
2 Jumlah Suara tidak sah 6 0 0 1 4 1 2 0 1 7 1 0 1 1 4 0 4 1 1 35
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1501 395 492 356 537 378 376 343 295 396 697 354 653 557 744 307 364 363 177 9285

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NANGARORO KOTAKEO II KOTAKEO I WOKOWOE ULUPULU I WOEWUTU WOEDOA NATAUTE UTETOTO BIDOA ULUPULU DEGALEA PAGOMOGO KOTAKEO RITI WOKODEKORORO TONGGO PODENURA ODAUTE
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 282 6 9 23 21 170 25 36 15 56 33 17 36 8 93 33 123 55 8 1049
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1213 389 483 332 512 207 349 307 279 333 663 337 616 548 647 274 237 307 168 8201
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1495 395 492 355 533 377 374 343 294 389 696 354 652 556 740 307 360 362 176 9250