Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih ALORAWE RAJA WOLOWEA GERODHERE DHEREISA RIGI FOCOLODORAWE WOLOWEA TIMUR WOLOWEA BARAT RAJA TIMUR RAJA SELATAN NATANAGE TIMUR WEA AU MULAKOLI KELIMADO NAGESAPADHI NAGEOGA WOLOPOGO REGA RATONGAMOBO OLAKILE ROWA SOLO LEGUDERU NAGERAWE KELEWAE NATANAGE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 103 415 308 269 233 223 163 169 184 229 229 513 268 342 491 496 745 355 667 569 264 349 252 296 273 438 745 9588
  PR 105 483 313 331 235 241 192 197 214 241 246 568 310 357 581 510 784 385 780 629 276 366 229 333 276 459 793 10434
  JML 208 898 621 600 468 464 355 366 398 470 475 1081 578 699 1072 1006 1529 740 1447 1198 540 715 481 629 549 897 1538 20022
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 3 2 4 6 4 3 0 2 4 0 25 2 0 0 10 16 9 8 1 0 3 1 6 1 9 14 133
  PR 0 5 0 1 1 4 3 0 3 5 0 24 3 0 1 11 20 7 6 0 1 0 1 7 1 3 18 125
  JML 0 8 2 5 7 8 6 0 5 9 0 49 5 0 1 21 36 16 14 1 1 3 2 13 2 12 32 258
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 103 418 310 273 239 227 166 169 186 233 229 538 270 342 491 506 763 364 675 570 264 353 253 302 274 447 759 9724
  PR 105 488 313 332 236 245 195 197 217 246 246 592 313 357 582 521 805 392 786 629 277 369 230 340 277 462 811 10563
  JML 208 906 623 605 475 472 361 366 403 479 475 1130 583 699 1073 1027 1568 756 1461 1199 541 722 483 642 551 909 1570 20287
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 65 345 235 205 186 187 139 139 162 182 191 413 222 306 335 418 534 269 543 454 237 293 196 265 193 363 560 7637
  PR 52 390 272 247 191 197 154 154 186 205 213 441 238 296 376 427 543 310 621 513 252 301 205 302 191 364 621 8262
  JML 117 735 507 452 377 384 293 293 348 387 404 854 460 602 711 845 1077 579 1164 967 489 594 401 567 384 727 1181 15899
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 3 2 4 6 4 3 0 2 4 0 25 2 0 0 10 16 9 8 1 0 3 1 6 1 9 14 133
  PR 0 5 0 1 1 4 3 0 3 5 0 24 3 0 1 11 20 7 6 0 1 0 1 7 1 3 18 125
  JML 0 8 2 5 7 8 6 0 5 9 0 49 5 0 1 21 36 16 14 1 1 3 2 13 2 12 32 258
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 65 348 237 209 192 191 142 139 164 186 191 438 224 306 335 428 552 278 551 455 237 297 197 271 194 372 574 7773
  PR 52 395 272 248 192 201 157 154 189 210 213 465 241 296 377 438 564 317 627 513 253 304 206 309 192 367 639 8391
  JML 117 743 509 457 384 392 299 293 353 396 404 903 465 602 712 866 1116 595 1178 968 490 601 403 580 386 739 1213 16164

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara ALORAWE RAJA WOLOWEA GERODHERE DHEREISA RIGI FOCOLODORAWE WOLOWEA TIMUR WOLOWEA BARAT RAJA TIMUR RAJA SELATAN NATANAGE TIMUR WEA AU MULAKOLI KELIMADO NAGESAPADHI NAGEOGA WOLOPOGO REGA RATONGAMOBO OLAKILE ROWA SOLO LEGUDERU NAGERAWE KELEWAE NATANAGE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 213 918 636 613 479 477 362 376 406 480 487 1100 592 717 1094 1024 1556 755 1478 1223 549 731 491 643 561 916 1571 20448
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 96 174 127 156 95 85 63 83 53 84 83 197 127 115 382 158 440 160 300 255 59 130 88 63 175 177 358 4283
4 Jumlah surat suara digunakan 117 743 509 457 384 392 299 293 353 396 404 903 465 602 712 866 1116 595 1178 968 490 601 403 580 386 739 1213 16164
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah ALORAWE RAJA WOLOWEA GERODHERE DHEREISA RIGI FOCOLODORAWE WOLOWEA TIMUR WOLOWEA BARAT RAJA TIMUR RAJA SELATAN NATANAGE TIMUR WEA AU MULAKOLI KELIMADO NAGESAPADHI NAGEOGA WOLOPOGO REGA RATONGAMOBO OLAKILE ROWA SOLO LEGUDERU NAGERAWE KELEWAE NATANAGE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 116 742 507 456 380 391 299 293 352 395 402 902 465 599 711 864 1109 595 1175 961 489 600 403 580 380 739 1211 16116
2 Jumlah Suara tidak sah 1 1 2 1 4 1 0 0 1 1 2 1 0 3 1 2 7 0 3 7 1 1 0 0 6 0 2 48
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 117 743 509 457 384 392 299 293 353 396 404 903 465 602 712 866 1116 595 1178 968 490 601 403 580 386 739 1213 16164

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ALORAWE RAJA WOLOWEA GERODHERE DHEREISA RIGI FOCOLODORAWE WOLOWEA TIMUR WOLOWEA BARAT RAJA TIMUR RAJA SELATAN NATANAGE TIMUR WEA AU MULAKOLI KELIMADO NAGESAPADHI NAGEOGA WOLOPOGO REGA RATONGAMOBO OLAKILE ROWA SOLO LEGUDERU NAGERAWE KELEWAE NATANAGE
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 8 41 29 44 29 33 48 35 36 25 29 140 25 18 48 95 147 31 84 105 20 96 70 54 33 166 158 1647
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 108 701 478 412 351 358 251 258 316 370 373 762 440 581 663 769 962 564 1091 856 469 504 333 526 347 573 1053 14469
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 116 742 507 456 380 391 299 293 352 395 402 902 465 599 711 864 1109 595 1175 961 489 600 403 580 380 739 1211 16116