Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MAUPONGGO WOEWOLO SELALEJO UA KOTAGANA LOKALABA LAJAWAJO KELIWATULEWA WOLOLELU WOLOEDE LODAOLO ULULOGA BELA WOLOKISA WULIWALO MAUKELI AEWOE WOLOTELU SAWU JAWAPOGO SELALEJO TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 371 341 382 433 267 336 276 152 175 196 289 236 282 360 253 261 322 249 427 421 238 6267
  PR 425 391 413 451 293 379 306 186 208 222 322 252 328 391 290 252 321 279 488 448 249 6894
  JML 796 732 795 884 560 715 582 338 383 418 611 488 610 751 543 513 643 528 915 869 487 13161
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0 8
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 2 0 0 0 11
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 7 1 1 12 7 5 12 1 0 6 9 8 4 0 4 5 6 1 9 7 3 108
  PR 13 3 0 11 3 6 11 2 0 3 4 10 5 3 2 1 3 1 9 9 3 102
  JML 20 4 1 23 10 11 23 3 0 9 13 18 9 3 6 6 9 2 18 16 6 210
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 378 342 384 445 274 341 288 153 175 202 298 244 290 361 257 266 328 252 436 428 241 6383
  PR 438 394 413 462 296 385 317 188 208 225 326 263 334 395 292 253 324 280 497 457 252 6999
  JML 816 736 797 907 570 726 605 341 383 427 624 507 624 756 549 519 652 532 933 885 493 13382
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 276 291 375 355 222 272 236 126 135 158 254 206 217 263 213 220 238 219 304 343 237 5160
  PR 321 317 403 362 236 297 249 149 147 170 270 216 243 278 227 209 230 222 356 357 247 5506
  JML 597 608 778 717 458 569 485 275 282 328 524 422 460 541 440 429 468 441 660 700 484 10666
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0 8
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 2 0 0 0 11
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 7 1 1 12 7 5 12 1 0 6 9 8 4 0 4 5 6 1 9 7 3 108
  PR 13 3 0 11 3 6 11 2 0 3 4 10 5 3 2 1 3 1 9 9 3 102
  JML 20 4 1 23 10 11 23 3 0 9 13 18 9 3 6 6 9 2 18 16 6 210
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 283 292 377 367 229 277 248 127 135 164 263 214 225 264 217 225 244 222 313 350 240 5276
  PR 334 320 403 373 239 303 260 151 147 173 274 227 249 282 229 210 233 223 365 366 250 5611
  JML 617 612 780 740 468 580 508 278 282 337 537 441 474 546 446 435 477 445 678 716 490 10887

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MAUPONGGO WOEWOLO SELALEJO UA KOTAGANA LOKALABA LAJAWAJO KELIWATULEWA WOLOLELU WOLOEDE LODAOLO ULULOGA BELA WOLOKISA WULIWALO MAUKELI AEWOE WOLOTELU SAWU JAWAPOGO SELALEJO TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 813 743 813 904 573 731 594 345 418 427 625 499 624 767 557 524 658 540 935 888 500 13478
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 196 131 33 163 105 151 86 67 136 90 88 58 150 221 111 89 181 95 257 171 10 2589
4 Jumlah surat suara digunakan 617 612 780 740 468 580 508 278 282 337 537 441 474 546 446 435 477 445 678 716 490 10887
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MAUPONGGO WOEWOLO SELALEJO UA KOTAGANA LOKALABA LAJAWAJO KELIWATULEWA WOLOLELU WOLOEDE LODAOLO ULULOGA BELA WOLOKISA WULIWALO MAUKELI AEWOE WOLOTELU SAWU JAWAPOGO SELALEJO TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 614 611 779 739 466 580 508 275 282 336 536 440 474 546 446 433 477 445 677 712 489 10865
2 Jumlah Suara tidak sah 3 1 1 1 2 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 4 1 22
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 617 612 780 740 468 580 508 278 282 337 537 441 474 546 446 435 477 445 678 716 490 10887

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MAUPONGGO WOEWOLO SELALEJO UA KOTAGANA LOKALABA LAJAWAJO KELIWATULEWA WOLOLELU WOLOEDE LODAOLO ULULOGA BELA WOLOKISA WULIWALO MAUKELI AEWOE WOLOTELU SAWU JAWAPOGO SELALEJO TIMUR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 267 12 37 44 33 287 11 53 23 26 23 18 61 50 38 122 116 162 31 41 24 1479
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 347 599 742 695 433 293 497 222 259 310 513 422 413 496 408 311 361 283 646 671 465 9386
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 614 611 779 739 466 580 508 275 282 336 536 440 474 546 446 433 477 445 677 712 489 10865