Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih HOHA WUNGO HAMELI ATE KADAGHU TANA KADU ETA WEE WELLA MAGHO LINYO HOMBA PARE BUKAMBERO BILA CENGE KANDU WELA MANGGANIPI NOHA WAIHOLO KALENA RONGO KORI WAILABUBUR HOMBA KARIPIT WAITARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1051 1202 885 930 705 477 643 1104 616 801 872 600 998 1400 1913 516 1050 611 16374
  PR 972 1081 810 891 662 457 622 1059 616 754 822 569 953 1312 1720 454 1011 627 15392
  JML 2023 2283 1695 1821 1367 934 1265 2163 1232 1555 1694 1169 1951 2712 3633 970 2061 1238 31766
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 11 0 0 5 0 0 0 25
  JML 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 10 11 0 0 6 0 0 0 29
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1051 1202 885 930 710 477 643 1105 616 801 874 600 998 1400 1914 516 1050 611 16383
  PR 972 1081 810 892 662 457 622 1059 616 754 830 580 953 1312 1725 454 1011 627 15417
  JML 2023 2283 1695 1822 1372 934 1265 2164 1232 1555 1704 1180 1951 2712 3639 970 2061 1238 31800
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 836 793 830 671 439 347 576 822 588 734 839 398 920 1063 1271 240 713 415 12495
  PR 775 707 720 638 430 349 566 777 565 697 765 442 921 937 1171 243 703 474 11880
  JML 1611 1500 1550 1309 869 696 1142 1599 1153 1431 1604 840 1841 2000 2442 483 1416 889 24375
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 11 0 0 5 0 0 0 25
  JML 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 10 11 0 0 6 0 0 0 29
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 836 793 830 671 444 347 576 823 588 734 841 398 920 1063 1272 240 713 415 12504
  PR 775 707 720 639 430 349 566 777 565 697 773 453 921 937 1176 243 703 474 11905
  JML 1611 1500 1550 1310 874 696 1142 1600 1153 1431 1614 851 1841 2000 2448 483 1416 889 24409

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara HOHA WUNGO HAMELI ATE KADAGHU TANA KADU ETA WEE WELLA MAGHO LINYO HOMBA PARE BUKAMBERO BILA CENGE KANDU WELA MANGGANIPI NOHA WAIHOLO KALENA RONGO KORI WAILABUBUR HOMBA KARIPIT WAITARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2060 2324 1726 1856 1388 950 1287 2204 1252 1575 1725 1191 1987 2756 3698 990 2104 1259 32332
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 449 824 176 546 514 253 145 604 99 144 111 340 144 755 1250 507 688 370 7919
4 Jumlah surat suara digunakan 1611 1500 1550 1310 874 696 1142 1600 1153 1431 1614 851 1841 2000 2448 483 1416 889 24409
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah HOHA WUNGO HAMELI ATE KADAGHU TANA KADU ETA WEE WELLA MAGHO LINYO HOMBA PARE BUKAMBERO BILA CENGE KANDU WELA MANGGANIPI NOHA WAIHOLO KALENA RONGO KORI WAILABUBUR HOMBA KARIPIT WAITARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1605 1491 1550 1306 871 694 1142 1598 1153 1429 1608 845 1834 1983 2435 481 1414 887 24326
2 Jumlah Suara tidak sah 6 9 0 4 3 2 0 2 0 2 6 6 7 17 13 2 2 2 83
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1611 1500 1550 1310 874 696 1142 1600 1153 1431 1614 851 1841 2000 2448 483 1416 889 24409

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden HOHA WUNGO HAMELI ATE KADAGHU TANA KADU ETA WEE WELLA MAGHO LINYO HOMBA PARE BUKAMBERO BILA CENGE KANDU WELA MANGGANIPI NOHA WAIHOLO KALENA RONGO KORI WAILABUBUR HOMBA KARIPIT WAITARU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 287 139 249 172 73 61 86 114 122 43 173 40 89 230 311 62 134 359 2744
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1318 1352 1301 1134 798 633 1056 1484 1031 1386 1435 805 1745 1753 2124 419 1280 528 21582
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1605 1491 1550 1306 871 694 1142 1598 1153 1429 1608 845 1834 1983 2435 481 1414 887 24326