Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WAITABULA KADI PADA WEE RENA WATU KAWULA WEE LONDA KALENA WANO RADA MATA WEE PANGALI LANGGA LERO KALEMBU KAHA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1301 839 718 1098 1117 678 1548 933 1291 778 10301
  PR 1435 785 616 1059 1005 630 1436 887 1226 816 9895
  JML 2736 1624 1334 2157 2122 1308 2984 1820 2517 1594 20196
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 24 0 10 1 18 14 62 15 101 0 245
  PR 19 0 6 0 19 9 64 22 69 0 208
  JML 43 0 16 1 37 23 126 37 170 0 453
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1325 839 728 1099 1135 692 1610 948 1392 778 10546
  PR 1454 785 622 1059 1024 639 1500 910 1295 816 10104
  JML 2779 1624 1350 2158 2159 1331 3110 1858 2687 1594 20650
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 968 519 494 501 791 403 887 498 904 454 6419
  PR 1044 499 432 480 641 382 838 461 881 483 6141
  JML 2012 1018 926 981 1432 785 1725 959 1785 937 12560
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 24 0 10 1 18 14 62 15 101 0 245
  PR 19 0 6 0 19 9 64 22 69 0 208
  JML 43 0 16 1 37 23 126 37 170 0 453
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 992 519 504 502 809 417 949 513 1005 454 6664
  PR 1063 499 438 480 660 391 902 484 950 483 6350
  JML 2055 1018 942 982 1469 808 1851 997 1955 937 13014

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WAITABULA KADI PADA WEE RENA WATU KAWULA WEE LONDA KALENA WANO RADA MATA WEE PANGALI LANGGA LERO KALEMBU KAHA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2786 1655 1358 2197 2161 1333 3040 1854 2565 1624 20573
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 730 637 416 1215 692 525 1189 857 610 687 7558
4 Jumlah surat suara digunakan 2055 1018 942 982 1469 808 1851 997 1955 937 13014
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WAITABULA KADI PADA WEE RENA WATU KAWULA WEE LONDA KALENA WANO RADA MATA WEE PANGALI LANGGA LERO KALEMBU KAHA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2052 1009 940 976 1467 807 1848 996 1949 934 12978
2 Jumlah Suara tidak sah 3 9 2 6 2 1 3 1 6 3 36
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2055 1018 942 982 1469 808 1851 997 1955 937 13014

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WAITABULA KADI PADA WEE RENA WATU KAWULA WEE LONDA KALENA WANO RADA MATA WEE PANGALI LANGGA LERO KALEMBU KAHA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 393 307 250 365 140 103 699 99 542 147 3045
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1659 702 690 611 1327 704 1149 897 1407 787 9933
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2052 1009 940 976 1467 807 1848 996 1949 934 12978